Narodowy Kongres Nauki 19-20.09.2017 r.

Narodowy Kongres Nauki stanowi podsumowanie wielomiesięcznej, wyjątkowej debaty środowiskowej dotyczącej przyszłości polskiej nauki. W ramach przygotowań do Kongresu odbyły się konferencje programowe NKN poświęcone kolejnym obszarom problematyki związanej z tworzeniem projektu nowych regulacji dla nauki i szkolnictwa wyższego. Głównym punktem Kongresu będzie prezentacja założeń Ustawy 2.0, nowej "konstytucji" dla nauki i szkolnictwa wyższego.

Narodowy Kongres Nauki - dwudniowe spotkanie ponad 1,5 tys. ludzi nauki z całej Polski - jest początkiem konsultacji projektu nowej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym. Poszczególnym obszarom regulowanym przez nową ustawę zostaną poświęcone wystąpienia, panele oraz seminaria, na których będzie okazja do zgłoszenia uwag i propozycji odnośnie zapisów w poszczególnych częściach projektu ustawy. Po konsultacjach projekt ustawy zostanie skorygowany i przekazany rządowi i parlamentowi.

Przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie uczestniczyli w konferencjach programowych. Na Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie PWSZ w Nysie reprezentować będą: Rektor dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie oraz Prorektor ds. studenckich i dydaktyki dr inż. Mariusz Kołosowski.

Więcej informacji: nkn.gov.pl

 REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210


www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek, Łukasz Wąsik