Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

Nowe kontakty z uczelniami ze Wschodu

W dniach 22-28.10.2017 r. przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie Pani dr Alina Bryll z Instytutu Neofilologii oraz studentki: Paulina Kita, Dominika Michna oraz Weronika Piegza z Samorządu Studenckiego wzięły udział w międzynarodowej konferencji połączonej z warsztatami pt. „Mittweida meets Eastern Europe” zorganizowanej przez University of Applied Sciences Mittweida w Niemczech.

Celem spotkania było nawiązanie długoterminowej współpracy pomiędzy uczelniami, jak również znalezienie i wypracowanie wspólnych rozwiązań w tematyce społeczeństwa obywatelskiego. Uczestnicy konferencji poza możliwością zaprezentowania swoich uczelni, uczestniczyli w specjalnie zorganizowanych wykładach oraz targach międzynarodowych. Ponadto w ramach zajęć warsztatowych studenci mieli wypracować propozycje projektów dotyczących współpracy uczelni biorących udział w spotkaniu, które zostały zaprezentowane wszystkim uczestnikom konferencji.

Wyjazd był również doskonałą okazją do nawiązania kontaktów ze studentami z Niemiec, Rosji, Białorusi czy Ukrainy oraz zapoznania się ze strukturą funkcjonowania samorządów studenckich w ich macierzystych uczelniach.

W ramach zorganizowanej konferencji uczestnicy zapoznali się z ofertą dydaktyczną i wyposażeniem Uczelni w Mittweida oraz odwiedzili Lipsk, Drezno oraz Berlin.

Wśród pozostałych uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele Politechniki Łódzkiej, Belarussian State University, Belarussian State Economics University in Minsk, Dnipropetrovsk National University Oles Gonchar, Odessa National University, Moscow State University of Railway Engineering oraz Bauman University in Moscow.

Organizacją wyjazdu z ramienia PWSZ w Nysie zajęło się Biuro Współpracy Międzynarodowej, przy wsparciu programu Erasmus+.

 
      
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK