Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

Konferencja „Samorząd w służbie społeczeństwa obywatelskiego”

250 uczestników - w tym przedstawiciele samorządów, nauki i młodzież szkół średnich - wzięło udział w konferencji dotyczącej działania samorządu terytorialnego w Polsce.

Konferencja pt. „Samorząd w służbie społeczeństwa obywatelskiego. Dobre praktyki, wyzwania, tradycja” to wspólny projekt Sejmiku Województwa Opolskiego, Rady Powiatu w Nysie, Rady Miejskiej w Nysie i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

18 prelegentów dyskutowało o wielu aspektach funkcjonowania samorządu. Wśród prelegentów znaleźli się naukowcy z różnych ośrodków akademickich oraz praktycy - przedstawiciele wszystkich szczebli samorządu terytorialnego województwa opolskiego. Konferencja była okazją do wymiany poglądów między samorządowcami a obywatelami.

W podsumowaniu prof. Przemysław Malinowski, Rektor PWSZ w Nysie podkreślił, że pokazaliśmy cenną umiejętność rozmawiania o problemach dla nas ważnych bez zbędnych sporów politycznych, a nyska Uczelnia jest zawsze otwarta na rzeczową wymianę poglądów.

 
        
        
        
        
        
        
        
        
  
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK