2,5 mln na rozwój e-usług dla PWSZ w Nysie 

PWSZ w Nysie uzyskała dofinansowanie RPO WO 2014-2020 w kwocie 2,5 mln. zł w ramach działania 10.3 E-usługi publiczne. 

Realizacja projektu umożliwi rozszerzenie funkcjonalności infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów bazodanowych e–usług studiów i studentów.

W ramach projektu Uczelnia zamierza zakupić i wdrożyć Zintegrowany System Informatyczny, zapewniający spójną i pełną obsługę procesów w całej Uczelni. System będzie otwarty i elastyczny, z wykorzystaniem do jego budowy powszechnie zaakceptowanych standardów i interfejsów. Dzięki swej standaryzacji system będzie łatwo rozwijany, aby podczas eksploatacji mógł zostać wzbogacany o nowe obszary funkcjonalne.

 REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik