Milion złotych dla PWSZ w Nysie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie otrzymała dodatkowy 1 000 000 zł na wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym. Podstawę wyboru Uczelni stanowiła analiza danych z raportów badania Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych w odniesieniu do 34 Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Wyłonienia 14 najlepszych uczelni dokonano w oparciu o następujące wskaźniki:

  • względny wskaźnik bezrobocia absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu;
  • względny wskaźnik zarobków absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu;
  • brak oceny negatywnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej w okresie ostatnich pięciu lat.

Przyznanie dodatkowych środków naszej Uczelni świadczy o właściwych wyborach przy konstruowaniu oferty kształcenia, a także o bardzo dobrym przygotowaniu zawodowym naszych absolwentów. Symboliczne przekazanie Rektorowi czeku na 1 mln zł przez Pana Piotra Ziółkowskiego Szefa Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów odbyło się w poniedziałek 26.03.2018 w sali Senatu PWSZ w Nysie. W uroczystości uczestniczył również Pan Kamil Bortniczuk Członek Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Kędzierzyn" S.A., z którymi PWSZ w Nysie współpracuje, miedzy innymi w zakresie praktycznego kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

 REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik