Dodatkowe darmowe lektoraty - Język angielski - Język niemiecki - Język hiszpański - Język czeski - Poziom A1/A2, B2 wszystkie języki, dodatkowo język angielski przygotowanie do FCE - Zapisy u koordynatorów programu POWER. Miła atmosfera, słownictwo specjalistyczne, konwersacje, wpis do suplementu. Serdecznie zapraszamy!

14 Nyski Festiwal Nauki 

Wszystkich pasjonatów nauki i sympatyków PWSZ w Nysie zapraszamy do uczestnictwa w Nyskim Festiwalu Nauki.

W dniach 26-27 września 2018 nastąpi kulminacja wydarzeń 14 Nyskiego Festiwalu Nauki, któremu w tym roku towarzyszy hasło „Zdrowie i nauki o zdrowiu”. Dla wszystkich uczestników, których spodziewamy się w liczbie 3 500, przygotowano ok. 110 zajęć popularyzujących naukę. Będą to wykłady, prezentacje, pokazy, ćwiczenia, laboratoria, wystawy i konkursy nawiązujące do problematyki zdrowia i nie tylko. Zajęcia festiwalowe odbywać się będą we wszystkich budynkach PWSZ w Nysie, lecz podobnie jak w roku ubiegłym sercem festiwalu będzie Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie.

Nyski Festiwal Nauki jest cyklicznym przedsięwzięciem o charakterze popularno-naukowym, które corocznie cieszy się dużym zainteresowaniem. W tym roku Nyskiemu Festiwalowi Nauki patronują m. in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Zdrowia, Centrum Nauki Kopernik.

Festiwal jest wydarzeniem trwającym cały rok, lecz kulminacja wydarzeń przypada na dwa dni września. W tym czasie nasza Uczelnia jest otwarta dla społeczności lokalnej, a w szczególności dla młodzieży powiatowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, której zaprezentujemy nasze osiągnięcia edukacyjne. W organizację Nyskiego Festiwalu Nauki zaangażowane są wszystkie Instytuty działające w PWSZ w Nysie oraz jednostki uczelniane wspierające proces kształcenia. Dodatkowo wpierać nas będą również organizacje współpracujące z Uczelnią, m.in. UTW im. J. Kozarzewskiego w Nysie, Muzeum Powiatowe w Nysie oraz Nyska Regionalna Izba Gospodarcza.

Rozpoczynamy 26 września o godz. 9.00 w auli PWSZ w Nysie wykładem inauguracyjnym „Prewencja chorób układu krążenia – pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy śmiertelni”, który wygłosi prof. Zbigniew Ciemniewski.

Szczegółowy plan wydarzeń festiwalowych znajduje się na stronie internetowej www.pwsz.nysa.pl/nfn

 REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik