Współczesna problematyka zdrowia publicznego i pielęgniarstwa holistycznego 

W ramach 14 Nyskiego Festiwalu Nauki odbyła się kolejna Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Nauk Medycznych (pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne) oraz Instytut Nauk o Zdrowiu (dietetyka, kosmetologia, psychofizyczne kształtowanie człowieka) dotycząca współczesnej problematyki zdrowia publicznego i pielęgniarstwa holistycznego. Konferencji przewodniczył prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak, Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych PWSZ w Nysie, który rozpoczął konferencję wygłaszając referat pt. „Jak poprawiać stan publicznego zdrowia psychicznego na poziomie społeczności bądź całej populacji".

Podczas konferencji analizowano społeczny wymiar zdrowia w odniesieniu do aktualnych problemów zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska lokalnego, upowszechniano wśród szerokiej społeczności lokalnej świadomość zdrowotną oraz zwiększano wiedzę na temat celów i zadań, jakie stawia zdrowie publiczne, z uwzględnieniem dostępności do holistycznej opieki wielozadaniowej.

Konferencja podzielona była na dwie sesje plenarne oraz panele tematyczne. Sesje plenarne obejmowały tematykę psychicznego, społecznego i kulturowego wymiaru zdrowia publicznego oraz żywności, żywienia i zdrowia. Natomiast panele tematyczne poświęcone były:

  • znaczeniu żywienia i aktywności fizycznej w budowaniu społecznego potencjału zdrowotnego;
  • pielęgniarstwu holistycznemu we współczesnej opiece medycznej;
  • obecnemu stanowi i perspektywom rozwoju systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
  • oraz innym aspektom współczesnego zdrowia.

Obok wykładowców i naukowców z kraju i zagranicy swoje referaty wygłosili studenci polskich uczelni, w tym również absolwenci nyskiej PWSZ.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany myśli, poglądów i doświadczeń specjalistów z zakresu nauk o zdrowiu. Zaowocowała także wydaniem w naszej Oficynie Wydawniczej monografii pod red. Andrzeja Brodziaka i Marzeny Zołoteńki-Synowiec "Współczesna problematyka zdrowia publicznego i pielęgniarstwa holistycznego".
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik