Dodatkowe darmowe lektoraty - Język angielski - Język niemiecki - Język hiszpański - Język czeski - Poziom A1/A2, B2 wszystkie języki, dodatkowo język angielski przygotowanie do FCE - Zapisy u koordynatorów programu POWER. Miła atmosfera, słownictwo specjalistyczne, konwersacje, wpis do suplementu. Serdecznie zapraszamy!

Nowy sprzęt do edukacji studentów

Pracownia antropometryczna w Instytucie Nauk o Zdrowiu PWSZ w Nysie została doposażona w ultradźwiękowy składany miernik wysokości ciała oraz analizator segmentowy składu ciała człowieka. Pracownia służy studentom na kierunkach: dietetyka oraz psychofizyczne kształtowanie człowieka. Fundusze na doposażenie pracowni pochodzą z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nyska uczelnia jako jedna z nielicznych w kraju otrzymała dodatkowy milion złotych na wsparcie praktycznego kształcenia. Jedną z form pomocy dla najlepszych uczelni regionalnych jest program „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”. PWSZ w Nysie znalazła się w gronie 15 najlepszych z 34 publicznych uczelni zawodowych w Polsce, które otrzymały dodatkowo po milionie złotych. Nyską uczelnię wybrano po analizie danych z ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych. Monitorowane były ekonomiczne perspektywy absolwentów uczelni i poszczególnych kierunków oraz wskaźniki bezrobocia i zarobki absolwentów.

W pracowni antropometrycznej studenci mają możliwość korzystania z różnego rodzaju sprzętu służącego do symulacji gabinetu dietetycznego. Na wyposażeniu są np.: analizatory składu ciała, dzięki którym można sprawdzić zawartość masy tłuszczowej lub wody, wzrostomierze, fałdomierze oraz miarki antropometryczne. Studenci PWSZ w Nysie przygotowują się do przyszłego wykonywania zawodu na profesjonalnym sprzęcie,
który używają dietetycy w swoich gabinetach.

Warto podkreślić, że w 2018 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie - z bonusu, miliona złotych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - zrealizowała 23 zadania związane z zakupem i wyposażeniem instytutów w nowoczesny sprzęt, który pozwala na podniesienie poziomu kształcenia praktycznego studentów.  

 
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik