Dodatkowe darmowe lektoraty - Język angielski - Język niemiecki - Język hiszpański - Język czeski - Poziom A1/A2, B2 wszystkie języki, dodatkowo język angielski przygotowanie do FCE - Zapisy u koordynatorów programu POWER. Miła atmosfera, słownictwo specjalistyczne, konwersacje, wpis do suplementu. Serdecznie zapraszamy!

Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni PWSZ w Nysie

Rada Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie zebrała się na pierwszym posiedzeniu. Spośród swojego grona członkowie Rady wskazali na przewodniczącego Rady, mgr Mieczysława Duraja – przedstawiciela Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej. W dniu 25.01.2019 r., Senat PWSZ w Nysie wybrał wskazanego przez Radę przewodniczącego. Przypomnijmy, że Rada Uczelni PWSZ w Nysie jest pierwszą na Opolszczyźnie i jedną z pierwszych powołanych Rad w Polsce. Senat PWSZ w Nysie wybrał 7 członków Rady – 4 spośród członków wspólnoty uczelni: prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada, dr hab. inż. Marek Kulisz, prof. PWSZ w Nysie, dr Monika Witt, Dominika Michna – przewodnicząca Samorządu Studenckiego PWSZ w Nysie oraz 3 z instytucji, z którymi uczelnia współpracuje: mgr inż. Mieczysław Duraj – przewodniczący Rady, mgr inż. Łukasz Majcher – przedstawiciel Schattdecor Sp. z o. o. w Głuchołazach oraz lek. med. Marek Szymkowicz – przedstawiciel Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie.

Rada Uczelni PWSZ w Nysie powołana została na podstawie nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Konstytucji dla Nauki.

 REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik