Dodatkowe darmowe lektoraty - Język angielski - Język niemiecki - Język hiszpański - Język czeski - Poziom A1/A2, B2 wszystkie języki, dodatkowo język angielski przygotowanie do FCE - Zapisy u koordynatorów programu POWER. Miła atmosfera, słownictwo specjalistyczne, konwersacje, wpis do suplementu. Serdecznie zapraszamy!

Rektor PWSZ w Nysie w Programie 1 Polskiego Radia o szansach dla średnich miast

− Nowoczesne inwestycje lokowane w mniejszych miejscowościach zatrzymują w nich absolwentów szkół wyższych – powiedział w Programie 1 Polskiego Radia JM Rektor dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie. Wywiady z uczestnikami konferencji dostępne są na stronie internetowej: https://www.polskieradio.pl/7/273/Artykul/2274280,Srednie-miasta-przed-nowa-szansa

W dniu 7 marca Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zorganizowało w Warszawie konferencję na temat średnich miast w Polsce. Przedstawicielami z miasta Nysa podczas konferencji byli: burmistrz Nysy - Kordian Kolbiarz oraz JM Rektor dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprezentowało wyniki z badania potencjału 35 miast średnich pod kątem możliwości rozwoju sektora nowoczesnych usług dla biznesu. W dyskusji wzięli udział przedstawicielami samorządów, uczelni zawodowych i przedsiębiorców z badanych miejscowości. Miasta średnie w Polsce mają potencjał do lokalizacji nowoczesnych usług dla biznesu i mogą konkurować z metropoliami o pozyskanie inwestorów. Aby ten cel osiągnąć, wspólne wysiłki muszą podejmować samorządy tych miast, uczelnie oraz przedsiębiorstwa z branży usług dla biznesu. Niezbędne jest także odpowiednie kształtowanie przyszłych kadr. To główne wnioski z badania, które dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przeprowadziło ABSL.

Do analizy wybrano miejscowości liczące od 20 do 130 tys. mieszkańców, w których funkcjonują Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe. Zespół ABSL ocenił jakie są dostępne zasoby kadrowe miast, jakich absolwentów kształcą uczelnie i jakie znają oni języki, jaka jest dostępność powierzchni biurowej i inwestycyjnej oraz jakie są koszty pracy. Podsumowanie raportu ABSL na: https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/35-miast-srednich-zna-diagnoze-my-mamy-dla-nich-recepte/

Foto źródło: www.miir.gov.pl

 
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik