Dodatkowe darmowe lektoraty - Język angielski - Język niemiecki - Język hiszpański - Język czeski - Poziom A1/A2, B2 wszystkie języki, dodatkowo język angielski przygotowanie do FCE - Zapisy u koordynatorów programu POWER. Miła atmosfera, słownictwo specjalistyczne, konwersacje, wpis do suplementu. Serdecznie zapraszamy!

Dyplomy dla laureatów i uczestników XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

W auli Collegium Artium PWSZ w Nysie uroczyście wręczono dyplomy za udział w zawodach okręgowych XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Wszystkich uczestników uroczystości powitał JM Rektor dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie. Głos zabrali także prof. dr hab. inż. Adam Rak – przewodniczący Okręgowej Rady Inżynierów Budownictwa, dr inż. Andrzej Marynowicz – wiceprzewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych oraz mgr inż. Antoni Czarny – przewodniczący Komitetu Okręgowego OWiUB. W auli PWSZ w Nysie gościli: mgr inż. Jerzy Sylwestrzak – wiceprzewodniczący opolskiego oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz członkowie koła terenowego PZITB: Ryszard Świetlikowski, Grzegorz Stępniowski i Andrzej Teper. Spotkanie prowadził mgr inż. Marcin Zdanowicz – z-ca dyrektora Instytutu Nauk Technicznych PWSZ w Nysie – kierunek architektura.

Wręczenie dyplomów uświetnił wykład specjalny pt: „Zwierzęta też są architektami” wygłoszony przez dra inż. Piotra Opałkę oraz występ Chóru Instytutu Jazzu PWSZ w Nysie pod dyrekcją dr Mariusza Drożdżala. Studenci wykonali trzy utwory: Siyahamba, Shosholoza oraz Adiemus – Karla Jenkinsa. Za nagłośnienie występu zadbali: mgr Cezary Wojciechowski wraz ze studentami specjalności realizacja dźwięku.

Laureaci zawodów okręgowych (okręg południowo-zachodni), którzy zakwalifikowali się do finału centralnego:

  1. Benedykt Mrosek - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu
  1. Paweł Gumuliński - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu
  1. Piotr Poniży - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu
  1. Robert Domin - Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu
  1. Bartłomiej Podemski - Zespół Szkół Budowlanych im. Gen. Józefa Bema we Wrocławiu
  1. Tomasz Wieczorek - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu
  1. Łukasz Kempa - Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu

Celem organizacji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych jest m.in.: rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych, lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych oraz zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa.

 

 

 REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik