Senat PWSZ w Nysie uchwalił nowy Statut uczelni

Senat PWSZ w Nysie uchwalił nowy Statut uczelni, który będzie obowiązywać od 1 października 2019r. Nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce przechodzą przemianę związaną z wdrażaniem nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. PWSZ w Nysie korzysta z narzędzi prawnych i swobody, jaką w zarządzaniu daje „Konstytucja dla Nauki”. Tworzenie przez uczelnie własnych struktur, które zostaną zapisane w nowych statutach jest jednym z najważniejszych założeń wdrażanej reformy. Uczelnie otrzymały większą autonomię organizacyjną, statutową i finansową.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik