Rekrutacja do Nyskiego Uniwersytetu Młodych Odkrywców

Już 2 września 2019 r. rozpocznie się rekrutacja do drugiej edycji projektu POWER
Nyski Uniwersytet Młodych Odkrywców realizowanego przez PWSZ w Nysie.


Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów wieku 7 – 14 lat uczęszczających do szkół publicznych w Gminie Nysa, tj. SP nr 1 w Nysie, SP nr 3 w Nysie, SP nr 5 w Nysie, SP nr 10 w Nysie, Zespołu Szkół Sportowych w Nysie, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Białej Nyskiej, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goświnowicach, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kopernikach, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niwnicy.

Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz wyjazdów edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • zajęć ICT z programowania,
  • zajęć z przedsiębiorczości,
  • zajęć z matematyki,
  • zajęć z biologii,
  • zajęć z chemii,
  • warsztatów z fizyki Tajemnica światła i/lub dźwięku,
  • wyjazdu edukacyjnego do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
  • wyjazdu edukacyjnego do Hydropolis we Wrocławiu.

W ramach projektu przewidziano udziału 72 dzieci w podziale na  6 grup ćwiczeniowych (podział wiekowy dzieci). Każda grupa w ramach całego roku zrealizuje 60 godzin zajęć warsztatowych. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w soboty w PWSZ w Nysie.

Harmonogram:

 

Dokumenty rekrutacyjne (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2), które są  do pobrania na stronie www.numo.pwsz.nysa.pl  należy składać od dnia 02 września w Biurze Projektu (PWSZ w Nysie, bud. A, ul. Chodowieckiego 4, pok.109).

W rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń, nie mniej jednak dzieci niepełnosprawne i z obszarów wiejskich zgodnie z założeniami projektu mają pierwszeństwo.

Projekt POWER Nyski Uniwersytet Młodych Odkrywców realizowany jest przez PWSZ w Nysie od 2018r., a w roku akademickim 2018/19 z sukcesem została zrealizowana jego pierwsza edycja. Głównym celem projektu jest nabycie nowych umiejętności z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku 7-14 lat. Projekt ma na celu popularyzowanie nauki oraz edukacji poprzez rozwijanie zainteresowania nauką jako obszarem atrakcyjnych poszukiwań i przeżyć. Ponadto koncentruje się na rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego dzieci, jak i rozbudzeniu ich aktywności poznawczej.

Więcej informacji: www.numo.pwsz.nysa.pl

 
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik