Kontrast:

Znane są nowe terminy rekrutacji do PWSZ w Nysie

Nyska Uczelnia gotowa na przyjęcie nowych studentów. Senat PWSZ w Nysie obradując zdalnie przyjął uchwałę zmieniającą terminy rekrutacji na studia na rok akademicki 2020-2021. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne, rejestracja elektroniczna oraz składanie dokumentów rozpocznie się 01.06.2020 r. i będzie trwała do 25.08.2020 r. W przypadku wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach przewidziano II i III etap rekrutacji, które ostatecznie zakończą się 16.10.2020r. W bieżącym roku w związku ze zmianą terminów matur rekrutacja została przedłużona.

Nowością będzie możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej z obowiązkiem dostarczenia oryginałów do końca rekrutacji. Zamiast studiów niestacjonarnych na kierunkach architektura i ratownictwo medyczne PWSZ w Nysie proponuje studia stacjonarne prowadzone w trybie weekendowym.

Zasady kwalifikacji kandydatów na studia w nyskiej PWSZ nie uległy zmianie. Na kierunkach: architektura, finanse i rachunkowość, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, filologia angielska, filologia germańska, dietetyka, kosmetologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, psychofizyczne kształtowanie człowieka, bezpieczeństwo wewnętrzne przewidziano konkurs świadectw. Dla kierunku: jazz i muzyka estradowa, specjalności - realizacja dźwięku oraz edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej przewiduje się egzamin wstępny. W zależności od sytuacji epidemicznej w kraju Rektor określi warunki prowadzenia egzaminu wstępnego.

Wszelkie informacje dla kandydatów na studia znajdują się na stronie internetowej www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

 

TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA
PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

Terminy rekrutacji:

Rozpoczęcie rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 01.06.2020
Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 01.06.2020
Zakończenie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 25.08.2020 godz. 16.00
Egzaminy wstępne (na kierunek jazz i muzyka estradowa) 26.08.2020 godz. 10.00
Posiedzenia wydziałowych komisji rekrutacyjnych 27.08.2020
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego 27.08.2020 godz. 18.00

 

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć rekrutacja na odpowiednie kierunki zostanie przedłużona według poniższego harmonogramu.

 

Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 28.08.2020
Zakończenie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 22.09.2020 godz. 16.00
Egzaminy wstępne (na kierunek jazz i muzyka estradowa) 23.09.2020 godz. 10.00
Posiedzenia wydziałowych komisji rekrutacyjnych 24.09.2020
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego 24.09.2020 godz. 18.00

 

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć rekrutacja na odpowiednie kierunki zostanie przedłużona według poniższego harmonogramu.

 

Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 25.09.2020
Zakończenie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 16.10.2020 godz. 10.00
Egzaminy wstępne (na kierunek jazz i muzyka estradowa) 16.10.2020 godz. 10.00
Posiedzenia wydziałowych komisji rekrutacyjnych 16.10.2020
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego 16.10.2020 godz. 15.00

 
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik