Kontrast:

Praktyki, staże i stypendia dla studentów PWSZ w Nysie

W nowej siedzibie firmy Alsecco w Nysie przy ul. Dubois podpisano umowę o współpracy pomiędzy ZPHU Alsecco i PWSZ w Nysie, której celem jest opracowanie i wdrożenie praktyk, staży i stypendiów dla studentów i absolwentów nyskiej Uczelni. Dotyczyć to będzie kierunków: finanse i rachunkowość, filologia germańska i informatyka. O stypendium pracodawcy będą mogli się ubiegać studenci III roku studiów pierwszego stopnia, którzy studiują w PWSZ w Nysie na kierunku: finanse i rachunkowość, filologia germańska, informatyka. W ramach programu stypendialnego fundowanego przez firmę Alsecco studenci będą mogli otrzymać co miesiąc 500 zł.

Podczas uroczystego podpisania umowy z Alsecco zawarte zostało także porozumienie dotyczące stażów pomiędzy: ZPHU Alsecco sp. z o.o., Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie oraz Powiatem Nyskim / Powiatowym Urzędem Pracy w Nysie dotyczącej wspólnej realizacji programu "Pracuj w Powiecie Nyskim".

W podpisaniu umowy i porozumienia wzięli udział: Prezes Zarządu ZPHU Alsecco sp. z o.o. – Mariusz Zając oraz Członek Zarządu Alsecco – Tadeusz Zając, Rektor PWSZ w Nysie – prof. Przemysław Malinowski oraz Starosta Nyski – Andrzej Kurczkiewicz.

W spotkaniu uczestniczyli także: Dyrektor Personalny Alsecco - Edyta Jakubiec, Dyrektor Zarządzający Alsecco - Piotr Nowarski, pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych PWSZ w Nysie, Dziekan - dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof. PWSZ w Nysie oraz wykładowca Wydziału odpowiedzialny za realizację umowy - mgr Mirosław Aranowicz, Członek Zarządu Powiatu Nyskiego - Joanna Burska oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Małgorzata Pliszka.

Celem wspólnego programu "Pracuj w Powiecie Nyskim" jest wspieranie nabywania przez absolwentów PWSZ w Nysie doświadczenia zawodowego na stanowiskach stażowych zgodnych z kierunkiem studiów w szczególności:

  • absolwentów kierunku germanistyka;
  • absolwentów kierunku informatyka;
  • absolwentów kierunku finanse i rachunkowość.

ZPHU Alsecco sp. z o.o. zobowiązało się do: zorganizowania stanowisk stażowych absolwentom zarejestrowanym w urzędzie pracy, zgodnych z ukończonym kierunkiem studiów. Przygotowania programów staży gwarantujących nabycie doświadczenia zawodowego, umożliwiającego podjęcie zatrudnienia. Zapewnienie uczestnikom staży opiekunów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Powiat Nyski / Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zapewnią: organizację, 6-miesięcznych staży zawodowych, związanych z kierunkiem kształcenia, finansowanych ze środków znajdujących się w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie. Promocji programu w okresie naboru uczestników oraz w czasie jego trwania.

Dzięki szerokiej współpracy z przedsiębiorcami, instytucjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami oraz jednostkami samorządu terytorialnego z całego województwa opolskiego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie stwarza studentom możliwość odbycia praktyk zawodowych i staży dla absolwentów. Praktyki studenckie i staże zawodowe pozwalają studentom na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, co jest niezbędne przy rozwijaniu umiejętności zawodowych oraz pomocne w łączeniu wiedzy teoretycznej z praktyką. Stypendium pracodawcy jest wsparciem i zachętą do studiowania w Nysie.

Relacja filmowa z wydarzenia na kanale YouTube:
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik