Kontrast:

PWSZ w Nysie rozwija współpracę z Politechniką Lwowską

Umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej, a także umowę bilateralną z Politechniką Lwowską na lata 2021-27 podpisali Rektor PWSZ w Nysie prof. Przemysław Malinowski oraz Prorektor ds. Edukacyjnych i Współpracy Międzynarodowej Politechniki Lwowskiej prof. Nataliya Chukhray.

W ramach podpisanych porozumień Uczelnie realizować będą między innymi: badania i staże naukowe, wymianę pracowników i studentów (programy studiów i staże), wspólne konferencje naukowo-dydaktyczne i seminaria, wymianę publikacji, organizację wspólnych wydarzeń kulturalnych, projektów oraz programów edukacyjnych i badawczych, wymianę studentów i pracowników naukowych, dydaktycznych oraz administracyjnych w ramach Programu Erasmus+ dla kierunków: architektura, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz finanse i rachunkowość.

Prof. Nataliya Chukhray przebywała w Nysie w ramach programu Erasmus+. Wizyta, poza podpisaniem nowych porozumień, zakładała między innymi zapoznanie się z bazą dydaktyczną PWSZ w Nysie oraz omówienie strategii współpracy pomiędzy uczelniami na lata 2021-27. Pani Rektor spotkała się również z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+ Panią mgr Anną Opałką. Przedmiotem rozmowy były między innymi: podsumowanie współpracy w ramach zrealizowanych dotychczas programów, a także opracowanie harmonogramu i procedur związanych z nowymi perspektywami UE na lata 2021-27.

Politechnika Lwowska to jeden z najważniejszych Partnerów PWSZ w Nysie w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych. Od wielu lat prowadzona jest współpraca związana z wymianą pracowników oraz studentów, wspólne warsztaty dydaktyczne oraz organizacja wspólnych konferencji i publikacji.

https://lpnu.ua/en

 

 
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik