Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

Podpisanie umowy z Kłodzką Szkołą Przedsiębiorczości

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie - prof. Przemysław Malinowski i Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku - mgr Ireneusz Ręczkowski podpisali 4 grudnia 2017 r. umowę o współpracy.

Głównymi punktami umowy są: objęcie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości patronatem naukowym przez PWSZ w Nysie, współpraca w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzującej wiedzę, poszerzenie oferty edukacyjnej oraz wspieranie uczniów KSP w wyborze kierunków kariery zawodowej.

Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości to jedna z największych szkół średnich w powiecie kłodzkim, kształcąca blisko 1300 uczniów w 2 typach szkół: zasadniczej szkole zawodowej i technikum. Profile technikum są zbieżne z kierunkami studiów PWSZ w Nysie. Są to m.in.: architektura krajobrazu, ekonomia i informatyka.

 
        
  
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK