Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Wydział Neofilologii - kierunek filologia
- w zakresie filologii angielskiej / filologii germańskiej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Prawdopodobnie najlepszy egzamin w historii

Taką parafrazą haseł reklamowych chciałybyśmy podsumować egzamin z praktycznej znajomości języka niemieckiego, którym studentki i studenci trzeciego roku filologii germańskiej podsumowali  w minioną środę swoje trzyletnie kształcenie językowe potwierdzając tym samym znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego, a więc na poziomie wymaganym przez standardy kształcenia filologicznego na zakończenie studiów licencjackich. Teraz już tylko egzamin dyplomowy dzieli ośmioro naszych studentów od otrzymania tytułu licencjata filologii germańskiej i uzyskania uprawnień do nauczania języka niemieckiego jako obcego oraz jako języka ojczystego mniejszości narodowej.

Środowy egzamin był pierwszym takim egzaminem przeprowadzanym na naszej specjalności w trybie online, a zarazem stanowił zakończenie pierwszego w historii semestru, który niemal w całości odbywał się w trybie zdalnym. Jednocześnie był to chyba najlepszy egzamin, jaki do tej pory odbierałyśmy: świetne oceny i sama przyjemność w sprawdzaniu ciekawych prac i wysłuchiwaniu doskonale brzmiących wypowiedzi. O tym zadecydował oczywiście nie tryb online, lecz praca, którą nasi studenci włożyli w naukę języka przez minione sześć semestrów. Rozumienie tekstów pisanych i słuchanych należą tradycyjnie do najbardziej stresujących części egzaminu, a tym razem dodatkowy czynnik stresujący stanowiła strona techniczna, od której niezawodności zależało sprawne wykonanie zadań w przewidzianym czasie. Ale i tu egzaminowani zebrali maksymalną lub bardzo wysoką liczbę punktów.

To naprawdę kapitalne doświadczenie dla egzaminatora odbierać egzamin od studentów pewnych swoich kompetencji i dzięki temu nie zestresowanych, móc poświadczyć owoce intensywnej pracy przez całe studia. Wielka szkoda tylko, że nie możemy osobiście pogratulować i uścisnąć rąk!

dr Monika Witt, prof. WSZ w Nysie
mgr Małgorzata Kurpiel, Prodziekan Wydziału Neofilologii PWSZ w Nysie

Wydział Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK