Kontrast:

KontaktAktualności / WydarzeniaPrezentacja WydziałuKwalifikacje absolwentaPracownicy

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
- kierunek kosmetologia
studia licencjackie i magisterskie (po uzyskaniu uprawnień)

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

 

Seminarium z przedstawicielem NRIG dla kierunku kosmetologia

w ramach projektu Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II

 

Dnia 13.05.2021 Studentki kosmetologii w ramach zadania „Seminaria z przedstawicielami Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej”. były uczestniczkami spotkania przeprowadzonego w formie zdalnej przez Panią mgr Sonię Dziergas.

Zadanie dotyczyło projektu Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem seminarium było przedstawienie i omówienie min. wymagań jakie przed absolwentami kierunku kosmetologii stawiają przyszli pracodawcy, czego oczekują od absolwentów. Kwestie, które były poruszane w trakcie spotkania dotyczyły też weryfikacji własnych cech i umiejętności z poszukiwanym wzorcem przez rynek pracy. W trakcie seminarium zostały poruszone także zasady związane z tworzeniem przedsiębiorstwa, sformalizowaniem usług, organizacją pracy i cechami dobrego przedsiębiorcy.

Bardzo dziękujemy Pani Prelegentce za bardzo ciekawe seminarium i liczymy na dalszą współpracę.

 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej - kierunek kosmetologia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK