Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Medycznych - kierunek pielęgniarstwo
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

W  ramach projektu „Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” realizowanego w ramach PO WER 5.3, Oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 - Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych”  na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie w dniu 19.01.2021 rozpoczęła się realizacja I edycji szkolenia wykraczającego poza program studiów, pt. „Interdyscyplinarna opieka długoterminowa nad osobami starszymi”. 

W szkoleniu uczestniczą studenci trzeciego roku. 

W dniu 19 stycznia rozpoczął się 3 moduł szkolenia, pt.: „Edukacja osób starszych i ich rodzin”.

W ramach szkolenia odbyło się 5 godzin wykładów oraz 5 godzin ćwiczeń w dniach od 19 do 21 stycznia. Zaplanowanych jest dodatkowo 5 godzin zajęć praktycznych. Szkolenie  jest prowadzone przez wykładowcę akademickiego Wydziału Nauk Medycznych PWSZ w Nysie, dr Alicję Różyk-Myrtę. 

W dniu 1 lutego rozpoczął się 2 moduł szkolenia, pt.: „Ocena stanu zdrowia pacjenta w wieku podeszłym”.

W ramach szkolenia odbyło się 5 godzin wykładów oraz 5 godzin ćwiczeń w dniach od 1 do 6 lutego 2021. Zaplanowanych jest dodatkowo 5 godzin zajęć praktycznych. Szkolenie jest prowadzone przez wykładowcę akademickiego Wydziału Nauk Medycznych PWSZ w Nysie, dr Marzannę Derkacz-Jedynak. 

W dniach od 15 do 20 lutego odbył się 5 moduł szkolenia, pt.: „Komunikacja z osobą starszą i ich rodziną - kształtowanie kompetencji miękkich”.

W ramach szkolenia odbyło się 15 godzin zajęć warsztatowych. Szkolenie było prowadzone przez trenera personalnego z uprawnieniami coacha – Panią Małgorzatę Cużytek. 

W dniu 15 lutego rozpoczął się 4 moduł szkolenia, pt.: „Opieka długoterminowa nad osobami starszymi”.

W ramach szkolenia odbyło się 10 godzin wykładów oraz 10 godzin ćwiczeń w dniach od 15 do 24 lutego. Zaplanowanych jest dodatkowo 10 godzin zajęć praktycznych. Szkolenie jest prowadzone przez nauczyciela akademickiego Wydziału Nauk Medycznych PWSZ w Nysie, mgr Annę Baranowską-Żabińską. 

W dniach od 19 do 22 lutego 2021 odbył się 1 moduł szkolenia, pt.: „Psychospołeczne aspekty wieku podeszłego”.

W ramach szkolenia odbyło się 10 godzin wykładów. Szkolenie poprowadził nauczyciel akademicki, psycholog  mgr Grzegorz Kulik.

Wydział Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2019    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK