Kontrast:

KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - zarządzanie i inżynieria produkcji

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Stypendia pracodawcy dla studentów nyskiej uczelni

Certyfikaty stypendium pracodawcy uroczyście wręczył studentom kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji Rektor PWSZ w Nysie prof. Przemysław Malinowski. Wyróżnieni studenci to: Piotr Marchewka i Aleksander Hasny.

Stypendia dla studentów Wydziału Nauk Technicznych ufundowane zostały przez Prezesa Cementowni Odra S.A w Opolu. W roku akademickim 2020/2021 stypendyści będą otrzymywać 500 zł miesięcznie. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie i Cementownia Odra w Opolu mają podpisaną umowę współpracy, w ramach której studenci nyskiej Uczelni mogą odbywać także praktyki oraz wizyty studyjne.

- Stypendia pracodawcy w PWSZ w Nysie przyznawane są od 2015 roku. Ideą przyznawania wyróżnień dla studentów kierunków technicznych jest stworzenie możliwości kontaktów z najlepszymi przedsiębiorstwami w regionie – podkreśla Rektor PWSZ w Nysie prof. Przemysław Malinowski.

Podczas uroczystego przekazania stypendiów w Rektoracie PWSZ w Nysie obecni byli także: Prorektor ds. studenckich i dydaktyki prof. Mariusz Kołosowski oraz Prodziekan Wydziału Nauk Technicznych i wykładowca dr inż. Jacek Tomasiak.

Stypendium pracodawcy może otrzymać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen oraz posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, angażuje się w organizacjach studenckich, bierze udział w nadprogramowych praktykach lub stażach studenckich, posiada dodatkowe certyfikaty lub kursy. O stypendium pracodawcy dla najlepszych studentów może ubiegać się student co najmniej trzeciego roku studiów pierwszego stopnia, który studiuje w PWSZ w Nysie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji lub informatyka.

Studenci osiągający najlepsze wyniki, poprzez stypendia pracodawcy, otrzymują dodatkowe wsparcie pozwalające im na rozwój dodatkowych kompetencji i nabycie doświadczenia praktycznego w siedzibie fundatora stypendium.

Nowością będą wkrótce stypendia dla studentów fundowane przez jednego z największych pracodawców w powiecie nyskim firmę Alsecco. Nyska uczelnia podpisała niedawno umowę współpracy z tym partnerem. W tym przypadku o stypendium będą mogli się ubiegać studenci III roku studiów pierwszego stopnia z kierunków: finanse i rachunkowość, filologia germańska oraz informatyka. 

- Stypendium pracodawcy jest dodatkową zachętą do studiowania w Nysie – podkreślają stypendyści.

PWSZ w Nysie bardzo aktywnie współpracuje z firmami nie tylko z terenu Opolszczyzny, ale także z województw ościennych, a nawet z zagranicy. Obecnie uczelnia ma podpisanych ponad 100 umów współpracy z przedsiębiorstwami.

Wydział Nauk Technicznych - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK