Kontrast:

KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - zarządzanie i inżynieria produkcji

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Przemysł 4.0 w kontekście automatyzacji, robotyzacji i informatyzacji

Na temat „rewolucji przemysłowej” określanej także jako Przemysł 4.0 w kontekście automatyzacji, robotyzacji i informatyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania jakością w przedsiębiorstwie ONDRStroj A.S. mogli dowiedzieć się uczestnicy spotkania z inż. Pawłem Kmiecikiem - Vedouci UŘJ/QC Manager - szefem działu KJ w ONDRStroj A.S., absolwentem kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Przedsiębiorstwo to specjalizuje się w dostarczaniu niestandardowych urządzeń ciśnieniowych dla czeskich i zagranicznych, w tym polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Wśród produkowanych wyrobów są wymienniki ciepła, reaktory i kolumny dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, energetycznego oraz spożywczego. ONDRStroj A.S. wdraża nowoczesne i innowacyjne rozwiązania bazujące na filozofii RP 4.0.

Spotkanie z przedstawicielem czeskiego przedsiębiorstwa odbyło się w Auli PWSZ w Nysie, a mogli w nim uczestniczyć studenci Wydziału Nauk Technicznych przede wszystkim z kierunków zarządzanie i inżynieria produkcji oraz informatyki, jak również studenci z innych kierunków zainteresowanych tematem.

Warto przypomnieć, że Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie – prof. Przemysław Malinowski podpisał umowę o współpracy z firmą Ondřejovická strojírna, a.s. w Zlatych Horach (http://www.ondrstroj.cz/en).

Profil produkcji czeskiej firmy wpisuje się w kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w PWSZ w Nysie. W ramach współpracy istotne jest przede wszystkim wsparcie procesu dydaktycznego poprzez organizację praktyk i staży dla studentów, organizację wizyt studyjnych czy też realizację prac dyplomowych.

Wydział Nauk Technicznych - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK