Regionalne Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie

Uczelnia Student Biuro Karier AIP

Warsztaty Rozwoju Innowacji

W dniu 4 października 2017 odbyły się warsztaty poświęcone rozwojowi innowacji. Warsztaty zostały zorganizowane przez Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie oraz Polskie

Towarzystwo Zarządzania Innowacjami. Tematem zajęć, w których wzięli udział przedstawiciele opolskich przedsiębiorstw była "Kreatywność pracowników i twórcze zespoły". W trakcie warsztatów omówiono takie zagadnienia jak:

  1. Rozwijanie potencjału twórczego.
  2. Sesje twórcze i/lub zespoły kreatywne.
  3. Model zespołu twórczego.
  4. Planowanie otoczenia.
  5. Moderowanie zespołów.
  6. Myślenie twórcze.

Poza częścią teoretyczną dotyczącą naukowych podstaw pobudzania kreatywności przeprowadzone zostały również ćwiczenia praktyczne. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali stosowne certyfikaty potwierdzające udział w warsztatach.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w warsztatach. Mamy nadzieję, że przeprowadzone ćwiczenia przyczyniły się do uzyskania nowych umiejętności oraz sprawią, że uczestnicy zastosują poznane metody w swoich przedsiębiorstwach, co wpłynie na zwiększenie kreatywności w zakresie generowania innowacyjnych pomysłów.

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Inwestujemy w Twoją przyszłość

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Zobacz nasz profil na FACEBOOK