Regionalne Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie

Uczelnia Student Biuro Karier AIP

Wyniki konkursu Oddziału Sudeckiego PTZP na najlepszą pracę dyplomową

Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą naukowców i przedsiębiorców interesujących się problematyką zarządzania produkcją. Od 2016 roku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie działa oddział sudecki PTZP.

Poza działalnością naukową, wydawniczą i promocyjną w obszarze zarządzania produkcji Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją wspiera edukację przyszłych inżynierów produkcji. Jednym z takich działań jest corocznie organizowany, we wszystkich oddziałach Towarzystwa, konkurs na najlepszą pracę dyplomową dla studentów kierunków zarządzanie oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

15 listopada rozstrzygnięty został konkurs na najlepszą pracę dyplomową w oddziale sudeckim PTZP

Zwycięzcą konkursu został Pan inż. Adam Dowhopoluk, który wykonał pracę dyplomową na temat "Projekt stanowiska sterowania silnikiem krokowym jako napęd manipulatora". Promotorem pracy był dr inż. Tomasz Wanat. Zwycięzca konkursu otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł.

Komisja konkursowa przyznała też dwa wyróżnienia dla Pani inż. Anny Kubas za pracę "Istota i rola wybranych procesów logistycznych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa", promotor dr inż. Mariusz Kołosowski i Pana inż. Sebastiana Kowola za pracę "Projekt minifrezarki CNC wraz z automatycznym dostarczaniem półfabrykatu", promotor dr inż. Piotr Chwastyk

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zachęcamy studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji do udziału w przyszłorocznej edycji tego konkursu


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Inwestujemy w Twoją przyszłość

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Zobacz nasz profil na FACEBOOK