Regionalne Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie

Uczelnia Student Biuro Karier AIP

Podpisanie umowy z Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Henrykowie

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie - prof. Przemysław Malinowski i Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie - ks. por. dr Krzysztof Deja podpisali 11 grudnia 2017 r. umowę o współpracy.

Głównymi punktami umowy są: objęcie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie patronatem naukowym przez PWSZ w Nysie, współpraca w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzującej wiedzę, poszerzenie oferty edukacyjnej oraz wspieranie uczniów KLO w wyborze kierunków kariery zawodowej.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie powstało w 2002 r. Siedzibą szkoły jest gmach dawnego opactwa cystersów w pięknym kompleksie parkowym. Szkoła kształci młodzież na profilach ratownictwo i przysposobienie wojskowe, co jest zgodne z kierunkami studiów w nyskiej PWSZ i otwiera możliwości współpracy w powyższych dziedzinach.

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Inwestujemy w Twoją przyszłość

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Zobacz nasz profil na FACEBOOK