Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

Organizatorzy międzynarodowej konferencji Florence Heri-Tech - Przyszłość nauki i technologii dziedzictwa, zapraszają do składania abstraktów.

Konferencja odbędzie się w dniach 16 - 18 maja 2018r. w Palazzo dei Congressi - Villa Vittoria, Florencja, WŁOCHY. Jej celem będzie stworzenie międzynarodowego forum dla porównania i dyskusji na temat badań, zagadnień i trendów w dziedzinie badań i technologii dziedzictwa kulturowego.

Konferencję promują: DIEF - Wydział Inżynierii Przemysłowej Uniwersytetu we Florencji (www.dief.unifi.it), oraz VI Edycja Florenckich Targów Sztuki i Konserwacji (www.salonerestaurofirenze.org), którzy mając wieloletnie doświadczenie, gwarantują obecność licznej eksperckiej publiczności oraz naukowe i kulturalne wsparcie dla najważniejszych instytucji działających w tej dziedzinie.

Heri-Tech jest pierwszą międzynarodową konferencją, w której wezmą udział najważniejsi naukowcy i uczeni z całego świata, koncentrując się na bieżących i przyszłych zagadnieniach związanych z nowatorskimi technikami i technologiami. Miasto Florencja będzie zatem międzynarodowym centrum przywracania zasobów kulturowych i środowiskowych, a także forum do spotkań i dyskusji dla ekspertów, operatorów i entuzjastów z całego świata. Konferencja będzie znaczną szansą na wymianę doświadczeń między naukowcami a firmami na rzecz promowania doskonałości produkcyjnej, ewolucji technologicznej, większego wykorzystania kultury dla młodszych grup ludności i specjalizacji w dziedzinie edukacji dla absolwentów i doktorantów.

Końcowymi celami są: promowanie europejskiej mobilności i współpracy między studentami a pracownikami; Wzmocnienie rozwoju Europy jako społeczeństwa wielokulturowego i zachęcanie do koncepcji, zgodnie z którą badania naukowe i kulturowe muszą stanowić integralną część społeczeństwa; Promowanie międzynarodowych sieci między uczelniami wyższymi, instytutami szkoleniowymi i przedsiębiorstwami w celu stworzenia długoterminowych możliwości współpracy; Stworzenie korzystnych warunków dla młodych absolwentów, którzy wejdą na światowy rynek pracy; Wykazanie wpływu nowych technologii w sztuce i możliwości ich wykorzystania do innowacyjnego nauczania i uczenia się.

Konferencja podzielona będzie na 4 obszary tematyczne z dziedziny Dziedzictwa Kulturowego i Technologii:

Materiałoznawstwo
Diagnostyka i monitoring
Inżynieria
Technologie teleinformatyczne (ICT) i cyfrowe dziedzictwo kulturowe

Termin składania abstraktów upływa 30 października 2017 r. Wszelkie informacje dostępne są na stronie: www.florenceheritech.com

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK