Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie:   

„Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno – informacyjne   w województwie opolskim”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V,  Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury

  

W projekcie przeprowadzone zostaną nieodpłatne szkolenia z zakresu konserwacji oraz opieki nad zabytkami. Szkolenie praktyczne będzie polegać na realizacji zabiegów  konserwatorskich m.in. zabytków z terenu gminy Pokój.  

Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez dyplomowanych konserwatorów zabytków oraz ekspertów  w dziedzinie badań. Po ukończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające nabycie umiejętności pomocniczych w konserwacji zabytków poświadczone przez prowadzących szkolenia oraz Partnerów Projektu tj.:  PWSZ w Nysie, WUP w Opolu, OWKZ oraz Gminę Pokój. Dla co najmniej 5 uczestników projektu zostanie pozyskane zatrudnienie bądź udzielona zostanie pomoc w założeniu działalności gospodarczej   

Więcej  informacji:    http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=26,1176,0,0,-1,635
oraz na stronach internetowych partnerów
a także pod numerem telefonu:  532 279 659

 

Formularze:

 
Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK