Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Politechnika Lubelska oraz Komitet Urbanistyki i Architektury PAN organizują 16-17 kwietnia 2018 roku konferencję naukową zatytułowaną Historyczne ruiny – ochrona, użytkowanie, zarządzanie. Patronat nad konferencją objęła Pani Prof. Magdalena Gawin - Generalny Konserwator Zabytków RP. 
Konferencja jest elementem organizowanych przez PKN ICOMOS obchodów 100 rocznicy utworzenia służb konserwatorskich w Polsce, Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków oraz European Cultural Heritage Year 2018. 

Tematem konferencji jest szeroko rozumiana problematyka współczesnej ochrony historycznych ruin. Ten trudny temat był zawsze obecny w ochronie zabytków. Na poszczególnych etapach rozwoju tej dyscypliny, konserwatorzy zabytków rozważali metody ochrony historycznych ruin. Zewnętrzne uwarunkowania zmieniały się radykalnie, ale cały czas dominował pogląd, że historyczna ruina – destrukt ukształtowany w długotrwałym procesie niszczenia jest pełnoprawnym zabytkiem i powinien być chroniony. Zawsze też pojawiały się koncepcje odbudowy ruin i nadania im formy pozwalające na ich użytkowanie. Takie tendencje nasiliły się szczególnie w ostatnich dekadach, gdyż sprzyjają temu pozakonserwatorskie uwarunkowania techniczne, ekonomiczne, organizacyjne, własnościowe, społeczne i kulturowe. W konsekwencji odbudowa ruin staje się coraz powszechniejsza w całej Europie i konserwatorzy muszą się znowu zmierzyć z tym problemem.

Celem konferencji jest dokonanie szerokiego przeglądu problemów związanych z ochroną, konserwacją, zagospodarowaniem i zarządzaniem historycznymi ruinami oraz metod ich rozwiązywania.

Kluczowym założeniem konferencji jest kompleksowe przedyskutowanie problemów związanych z utrzymaniem historycznych ruin, zarówno w aspektach teoretycznych jak i praktycznych.

Celem konferencji jest również dokonanie przeglądu najciekawszych przykładów współczesnego zagospodarowania i użytkowania historycznych ruin.

Konferencja ma na celu zebranie informacji pozwalających na wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie ochrony, zarządzania i zagospodarowania zabytkowych ruin.

 

W ramach konferencji przewidziane są trzy sesje tematyczne:

1. Techniczne i konserwatorskie problemy w ochronie ruin.

/tematem sesji będą zagadnienia teoretyczne, projektowe i realizacyjne/

2. Zagospodarowanie ruin do współczesnych funkcji użytkowych

/tematem sesji będzie krytyczne przedstawienie przykładów i form współczesnego zagospodarowania, użytkowania i eksponowania historycznych ruin/ 

3. Zarządzanie historycznymi ruinami

/tematem sesji będą oceny rozwiązań i wnioski w zakresie zarządzania – m.in. formy własności, organizacji, finansowania, ruch turystyczny, organizacja wydarzeń, promocja, edukacja /

Do udziału w konferencji zapraszamy konserwatorów zabytków, pracowników służb konserwatorskich, projektantów, przedstawicieli samorządów, pracowników uczelni, właścicieli i użytkowników związanych z ochroną, zarządzaniem i zagospodarowaniem historycznych ruin.    

Zgłoszenia udziału przyjmowane są  do 5 kwietnia 2018 r. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji dostępne są na stronie www.icomos-poland.org

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK