Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

Zachowanie i konserwacja naszego dziedzictwa kulturowego jest znaczącym współczesnym światowym problemem. Zaawansowane metody i techniki naukowe są niezbędne do identyfikacji materiałów występujących w zabytkowych obiektach dziedzictwa kulturowego i zachodzących w nich procesów. Metody te mogą również pomóc w głębszym zrozumieniu technologii i kunsztu dawnych mistrzów. Nowoczesne metody analityczne są ważne w badaniach autentyczności i mogą być stosowane jako techniki diagnostyczne w praktycznej konserwacji.

Celem konferencji jest promowanie rozwoju i wykorzystania rentgenografii oraz innych nowoczesnych technik w celu wydobycia informacji z obiektów dziedzictwa kulturowego. Konferencja jest także forum skupiającym naukowców, których głównym doświadczeniem są zaawansowane technologie oraz specjalistów muzealnych (historyków sztuki, konserwatorów i kuratorów), których szczególną odpowiedzialnością jest organizacja i konserwacja zbiorów, oraz rozpowszechnianie najnowszych wyników badań naukowych dotyczących dzieł sztuki.

Konferencja skupi się na badaniach materiałów historycznych, takich jak pigmenty, kamień, zaprawa, szkło, ceramika i stopy metali, a także na procesach korozji i niszczenia w zabytkowych obiektach, wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie i inne techniki stosowane w terenie. W 2018 roku,  szczególna uwaga będzie skierowana na promieniowanie synchrotronowe w badaniach przedmiotu dziedzictwa kulturowego i prezentacja Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie.

Konferencja będzie mieć miejsce na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach 17-19 maja 2018.

Więcej informacji na stronie: http://www.biurokarier.chemia.uj.edu.pl/conf/x-ray18

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK