Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPublikacje WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
- kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wykładowca Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie PWSZ w Nysie
kierownikiem międzynarodowego projektu

Prof. dr hab. Andrzej Misiuk został w postępowaniu konkursowym wybrany na kierownika zespołu eksperckiego w projekcie „Strengthening the Civilian Oversight of Internal Security Forces” – Phase III finansowanym przez Komisję Europejską, realizowanym przez UNDP (United Nations Development Programme) w ramach umowy o dotację podpisanej między UE a UNDP w dniu 20 grudnia 2018 r.

Ogólnym celem Projektu jest umożliwienie przejścia do cywilnego i demokratycznego nadzoru nad systemem bezpieczeństwa wewnętrznego w oparciu o zasady dobrego zarządzania oraz zorientowane na człowieka zrozumienie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa publicznego. Podstawą projektu jest ocena różnych raportów Komisji Europejskiej z postępów oraz wysiłków politycznych Turcji mających na celu uzupełnienie luk w nadzorze cywilnym oraz wyników partnerstwa Turcji, osiągniętego wspólnie z UNDP i Delegaturą Unii Europejskiej w Turcji.

 

  

 

 

 

 

 

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK