Kontrast:

KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja WydziałuDorobek WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk Ekonomicznych
- kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Nowe stypendia, praktyki i staże dla studentów

W Urzędzie Miasta i Gminy Otmuchów podpisano umowę o współpracy pomiędzy Gminą Otmuchów a Państwową Wyższa Szkołą Zawodową w Nysie, której celem jest wdrożenie praktyk, staży i stypendiów dla studentów i absolwentów kierunku finanse i rachunkowość.

Umowę podpisali: Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów – mgr inż. Jan Woźniak oraz Rektor, dr. inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie. W czasie podpisania umowy obecni byli także: Prorektor ds. studenckich i dydaktyki - dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. PWSZ w Nysie oraz mgr Mirosław Aranowicz, wykładowca na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

O stypendium Burmistrza Otmuchowa będą mogli się ubiegać studenci III roku studiów pierwszego stopnia, natomiast staże dla absolwentów PWSZ organizowane będą w powiązaniu ze stypendiami fundowanymi przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie. Za realizację umowy ze strony PWSZ w Nysie odpowiedzialny będzie mgr Mirosław Aranowicz.

To już kolejna umowa dotycząca stypendiów, praktyk i staży dla studentów PWSZ w Nysie. Nie tak dawno Rektor podpisał podobną umowę z lokalną firmą Alsecco.  

Dzięki szerokiej współpracy z przedsiębiorcami, samorządami, instytucjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami z całego województwa opolskiego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie stwarza studentom możliwość odbycia praktyk zawodowych i staży dla absolwentów. Studenci mogą nawiązać bezpośredni kontakt z pracodawcami, co jest niezbędne przy rozwijaniu umiejętności zawodowych oraz pomocne w łączeniu wiedzy teoretycznej z praktyką. Stypendia są wsparciem i kolejną zachętą do studiowania w Nysie.

                                Filmowa relacja ze spotkania na Facebook'u Miasto i Gmina Otmuchów                                  

Wydział Nauk Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK