Konferencja Samorząd w służbie społeczeństwa obywatelskiego. Dobre praktyki, wyzwania, tradycja

Konferencja pt. „Samorząd w służbie społeczeństwa obywatelskiego. Dobre praktyki, wyzwania, tradycja” to wspólny projekt Sejmiku Województwa Opolskiego, Rady Powiatu w Nysie, Rady Miejskiej w Nysie i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

Celem konferencji jest analiza funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce w perspektywie historycznej, prawnej, ekonomicznej i organizacyjnej (zarządzanie kryzysowe) ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dobrych praktyk i kierunków dalszego rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych. Wśród prelegentów znajdują się naukowcy związani z Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytetem Opolskim, Wyższą Szkołą Gospodarki w Zgorzelcu i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie. W trakcie paneli tematycznych wystąpią również praktycy, przedstawiciele wszystkich szczebli samorządu terytorialnego województwa opolskiego.

Konferencja rozpocznie się 1 grudnia 2017 r. o godz. 9.30 w auli PWSZ w Nysie.

Spotkanie prasowe, na którym przekazane zostały informacje o planowanej konferencji odbyło się 9 listopada w Sali Senatu PWSZ w Nysie. W spotkaniu udział wzięli: Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego dr Norbert Krajczy, przewodniczący Rady Powiatu Nyskiego Mirosław Aranowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny, Rektor PWSZ w Nysie prof. Przemysław Malinowski oraz Prorektor ds. Nauki i Rozwoju PWSZ w Nysie doc. dr Tomasz Drewniak.

 
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210


www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek, Łukasz Wąsik