Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

Konferencja Samorząd w służbie społeczeństwa obywatelskiego. Dobre praktyki, wyzwania, tradycja

Konferencja pt. „Samorząd w służbie społeczeństwa obywatelskiego. Dobre praktyki, wyzwania, tradycja” to wspólny projekt Sejmiku Województwa Opolskiego, Rady Powiatu w Nysie, Rady Miejskiej w Nysie i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

Celem konferencji jest analiza funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce w perspektywie historycznej, prawnej, ekonomicznej i organizacyjnej (zarządzanie kryzysowe) ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dobrych praktyk i kierunków dalszego rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych. Wśród prelegentów znajdują się naukowcy związani z Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytetem Opolskim, Wyższą Szkołą Gospodarki w Zgorzelcu i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie. W trakcie paneli tematycznych wystąpią również praktycy, przedstawiciele wszystkich szczebli samorządu terytorialnego województwa opolskiego.

Konferencja rozpocznie się 1 grudnia 2017 r. o godz. 9.30 w auli PWSZ w Nysie.

Spotkanie prasowe, na którym przekazane zostały informacje o planowanej konferencji odbyło się 9 listopada w Sali Senatu PWSZ w Nysie. W spotkaniu udział wzięli: Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego dr Norbert Krajczy, przewodniczący Rady Powiatu Nyskiego Mirosław Aranowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny, Rektor PWSZ w Nysie prof. Przemysław Malinowski oraz Prorektor ds. Nauki i Rozwoju PWSZ w Nysie doc. dr Tomasz Drewniak.

 
        
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK