Współpraca z Rainbow Tours S.A. 

Współpraca PWSZ w Nysie z firmą Rainbow Tours S.A. została przypieczętowana podpisaniem umowy 27 listopada br. Podpisy na umowie złożyli: Rektor - dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie i Dyrektor Akademii Rainbow - Filip Szmidt. 

Dzięki współpracy z Rainbow Tours S.A. już w minionym roku akademickim studenci kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka, specjalności trener osobisty, odbyli praktyki zawodowe poza granicami kraju. Studenci musieli przejść rekrutację, która swoje dwa etapy miała w murach nyskiej Alma Mater, a trzeci, ostatni, wraz z tygodniowym szkoleniem z zakresu animatora czasu wolnego, odbył się na koszt firmy podczas tygodniowego pobytu w Grecji.

Dotychczasowa, pomyślnie przebiegająca dla obu stron współpraca, stała się głównym powodem podpisania umowy. Partnerzy planują kolejne wspólne przedsięwzięcia. 

Rainbow Tours S.A. to touroperator, należący do największych w Polsce organizatorów imprez turystycznych. Początki spółki sięgają 1990 roku, obecnie spółka notowana jest na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych.

 
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik