Dodatkowe darmowe lektoraty - Język angielski - Język niemiecki - Język hiszpański - Język czeski - Poziom A1/A2, B2 wszystkie języki, dodatkowo język angielski przygotowanie do FCE - Zapisy u koordynatorów programu POWER. Miła atmosfera, słownictwo specjalistyczne, konwersacje, wpis do suplementu. Serdecznie zapraszamy!

 

Pracownicy Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na konferencji we Wrocławiu

W  dniach 9-10 maja 2019 roku Nasi pracownicy - Pan Profesor dr hab. Marek Z. Kulisz oraz Pan Doktor Tadeusz Iwanek wzięli udział i wygłosili referaty naukowe w XXX Jubileuszowej Konferencji na Uniwersytecie Wrocławskim pt. "Socjologia Grup Dyspozycyjnych. Pomiędzy teorią nauk społecznych a praktyką". Spiritus movens Sympozjum był wybitny badacz i wytrawny znawca problematyki konferencyjnej Pan Profesor dr hab. Jan Maciejewski zasłużony wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego. O najwyższej randze Wydarzenia świadczyła obecność w panelach dyskusyjnych czołowych autorytetów ze świata nauki. Niezmiernie cieszy i napawa dumą czynny udział Naszych wykładowców w tak ważkim forum badawczym. Inauguracji obrad Konferencji towarzyszyła jubileuszowa ceremonia, w której Doktor Tadeusz Iwanek został uhonorowany przez JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Pana Profesora dra hab. Adama Jezierskiego okolicznościowym medalem. Gratulujemy !"

 Dyrekcja Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego PWSZ w Nysie

 REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik