Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018

Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok i uzyskał wpis na kolejny rok studiów, przewidziany w planie studiów, albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

  1. wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
  2. wybitne osiągnięcia w sporcie.

W terminie do dnia 30 sierpnia 2017 r. student przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium Rektorowi PWSZ w Nysie, tj. składa w dziekanacie, odpowiednim dla kierunku studiów, dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć.

Wniosek, pozytywnie zaopiniowany przez Senat PWSZ w Nysie, Rektor przekazuje Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018 znajduje się na stronie http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210


www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek, Łukasz Wąsik