Dodatkowe darmowe lektoraty - Język angielski - Język niemiecki - Język hiszpański - Język czeski - Poziom A1/A2, B2 wszystkie języki, dodatkowo język angielski przygotowanie do FCE - Zapisy u koordynatorów programu POWER. Miła atmosfera, słownictwo specjalistyczne, konwersacje, wpis do suplementu. Serdecznie zapraszamy!

Nowe umowy Uczelni ze szkołami średnimi

PWSZ w Nysie odwiedzili przedstawiciele powiatów nyskiego i ząbkowickiego, podpisano także nowe umowy ze szkołami średnimi.

Wizyta studyjna przedstawicieli powiatu nyskiego

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Nysie ze Starostą Andrzejem Kruczkiewiczem na czele gościli z wizytą studyjną w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Nowe porozumienie podpisali JM Rektor PWSZ w Nysie, prof. Przemysław Malinowski oraz Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie, mgr Krzysztof Dorożyński. Uczniowie "Rolnika” będą mogli m.in. brać udział w wykładach i spotkaniach organizowanych w Instytucie Nauk o Zdrowiu– kierunek dietetyka oraz w Instytucie Filologii PWSZ w Nysie.

Wizyta studyjna przedstawicieli powiatu ząbkowickiego

W PWSZ w Nysie gościli także przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich z Wicestarostą Waldemarem Wieja na czele oraz dyrektorzy szkół średnich. W czasie wizyty studyjnej podpisano dwie umowy. Porozumienie współpracy podpisali JM Rektor PWSZ w Nysie, prof. Przemysław Malinowski oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach, mgr inż. Joanna Smętkiewicz. JM Rektor podpisał także umowę współpracy z Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich, mgr Tomaszem Błauciakiem. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie objęła honorowym patronatem klasy: Liceum Ogólnokształcące z innowacją pedagogiczną „Edukacja prawno-policyjna”; Technikum Usług Żywienia i Technikum Informatyczne.

Porozumienie współpracy z Kłodzką Szkołą Przedsiębiorczości

Nyska Uczelnia rozwija współpracę z Kłodzką Szkołą Przedsiębiorczości. Zawarto porozumienie podpisane przez JM Rektora PWSZ w Nysie prof. Przemysława Malinowskiego oraz p.o. Dyrektora Szkoły mgra Rafała Hankusa, który wraz z delegacją z Kłodzka uczestniczył w spotkaniu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Na temat współpracy z przedstawicielami szkoły z Kłodzka rozmawiali: Prorektor ds. nauki i rozwoju - dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie, Prorektor ds. studenckich i dydaktyki - dr inż. Mariusz Kołosowski, Dyrektor Instytutu Finansów - dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof. PWSZ w Nysie oraz dr Jagoda Rydelek z Instytutu Nauk o Zdrowiu-kierunek dietetyka. Uczelnia wspierać będzie proces dydaktyczny w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości, w celu pobudzenia samodzielności i aktywności uczniów w zdobywaniu kolejnych umiejętności i wyborze dalszej drogi kształcenia. W Instytucie Nauk o Zdrowiu PWSZ w Nysie prowadzone będą m.in. wykłady i spotkania z uczniami klas kształcących się w zwodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Natomiast w Instytucie Finansów swoją wiedzę będą mogli poszerzyć uczniowie z klas kształcących się w zawodzie technik ekonomista.

Uczelnia będzie także współpracować z Zespołem Szkół Medycznych w Prudniku

Umowę nawiązują współpracę w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzującej wiedzę, której celem jest podniesienie jakości kształcenia, poszerzenie oferty edukacyjnej oraz promocja kierunków kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie podpisali JM Rektor prof. Przemysław Malinowski oraz Dyrektor Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku - mgr Adrianna Benroth. W spotkaniu uczestniczyli także m.in.: Prorektor ds. nauki i rozwoju - dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie oraz Monika Jurek, Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu.

Przedstawiciele powiatów nyskiego, ząbkowickiego oraz Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości i Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku mogli zapoznać się z bazą dydaktyczną, jaką dysponują instytuty PWSZ w Nysie oraz dowiedzieć się więcej o kierunkach i kształceniu na naszej Uczelni.

 
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik