Dodatkowe darmowe lektoraty - Język angielski - Język niemiecki - Język hiszpański - Język czeski - Poziom A1/A2, B2 wszystkie języki, dodatkowo język angielski przygotowanie do FCE - Zapisy u koordynatorów programu POWER. Miła atmosfera, słownictwo specjalistyczne, konwersacje, wpis do suplementu. Serdecznie zapraszamy!

21st International Congress of Aesthetics – rozwój umiędzynarodowienia PWSZ w Nysie

Nauczyciele akademiccy PWSZ w Nysie – prorektor ds. nauki i rozwoju dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie i dr hab. Bogusław Szuba, prof. PWSZ w Nysie – uczestniczyli w 21. Międzynarodowym  Kongresie Estetycznym pt. Possible Worlds of Contemporary Aesthetics: Aesthetics Between History, Geography and Media. Podczas tegorocznej edycji kongresu, organizowanego przez Wydział Architektury Uniwersytetu w Belgradzie, wygłoszono blisko 500 referatów z zakresu architektury, filozofii i teorii sztuki. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością najbardziej znaczący w skali międzynarodowej naukowcy, specjalizujący się w wymienionej wyżej tematyce, a wśród nich - prof. Wolfgang Welsch, prof. Vladimir Mako, prof. Krystyna Wilkoszewska, prof. Jale Erzen, prof. Curtis Carter.

Przedstawiciele PWSZ w Nysie prezentowali wyniki badań w zakresie piękna w architekturze – „Multi-criteria Evaluation about Beauty in Architecture” (prof. B. Szuba) oraz „The Truth about Being towards Death as a basic Dimension of architectural Beauty” (doc. T. Drewniak), jak również moderowali sesje w ramach bloku tematycznego „Philosophy and Aesthetics  of Architecture”. Teksty wystąpień zostały opublikowane w książce pt. „21st International Congress of Aesthetics. Possible Worlds of Contemporary Aesthetics: Aesthetics Between History, Geography and Media. Proceedings”. Podczas kongresu uzgodniono także z władzami Wydziału Architektury Uniwersytetu w Belgradzie realizację wspólnych projektów dydaktycznych i naukowych.

Więcej informacji na temat 21st International Congress of Aesthetics:
https://af-conference.wixsite.com/ica-2019

 
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik