Dodatkowe darmowe lektoraty - Język angielski - Język niemiecki - Język hiszpański - Język czeski - Poziom A1/A2, B2 wszystkie języki, dodatkowo język angielski przygotowanie do FCE - Zapisy u koordynatorów programu POWER. Miła atmosfera, słownictwo specjalistyczne, konwersacje, wpis do suplementu. Serdecznie zapraszamy!

PWSZ w Nysie wspiera w kształceniu uczniów szkół średnich

Jedna z największych szkół średnich na Opolszczyźnie - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego w Nysie – rozwija współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. Porozumienie o współpracy podpisali JM Rektor dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie oraz mgr Krzysztof Dorożyński – Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie. Osobą koordynującą porozumienie ze strony Uczelni będzie dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski, prof. PWSZ w Nysie – Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych „Rolnik” w Nysie funkcjonuje od 1952 roku. Absolwenci szkoły co roku dołączają do wspólnoty studenckiej PWSZ w Nysie, przyszłej kadry zawodowców i profesjonalistów na rynku pracy. Porozumienie o współpracy podpisano mając na uwadze dobro młodzieży i jej wszechstronny rozwój. Nyska Uczelnia ze swoim potencjałem naukowym i bazą dydaktyczną, wspierać będzie uczniów w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie. Chodzi przede wszystkim o pomoc w zdobywaniu kolejnych umiejętności i wyborze dalszej drogi kształcenia przez młodych ludzi. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie organizować będzie dla uczniów m.in.: wykłady i spotkania w Instytucie Nauk Technicznych PWSZ w Nysie. Młodzież i nauczyciele będą mogli także brać udział w seminariach i konferencjach naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez Uczelnię. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie przekazywał będzie uczniom i nauczycielom informacje o organizowanym na Uczelni Nyskim Festiwalu Nauki oraz innych spotkaniach. Nyska szkoła będzie także współpracować w zakresie prowadzonych przez PWSZ w Nysie badań naukowych, projektów oraz korzystać ze specjalistycznych szkoleń, kursów i studiów podyplomowych.

 REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik