KontaktWydarzeniaSzkolenia / pokazyPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Kosmetologia

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

COLLEGIUM MEDICUM
im. Konrada Emila Blocha

Budynek D

ul. Ujejskiego 12
48-300 Nysa

pokój
telefon / fax
e-mail

Dziekanat nr 2
Kosmetologia
    mgr inż. Beata Wilk

122

77 4355955
Pokój Dyrektora i z-cy 106 77 4091663  
Pokój wykładowców 104    
Portiernia 3 77 4091665  

REKTORAT
im. Bernharda Grzimka

Budynek R

ul. Armii Krajowej 7
48-300 Nysa

pokój
telefon / fax
e-mail
Pokój wykładowców
1 (77) 4484756
 
Portiernia   77 448 47 71  
Instytut Kosmetologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK