Studium Nauk Podstawowych

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
PRACOWNICY pokój telefon
konsultacje
e-mail/www
Kierownik:
prof. dr hab. Stefan Szymura
A104 77 4091167 Środa tz godz. 8.30 - 9.30
doc. dr Tomasz Drewniak
Dorobek naukowy i zawodowy
R112 77 4484761 Czwartek tz godz. 9.40 - 11.10
PROFESOROWIE:
dr hab. n.med. Elżbieta
Poniewierka prof. PWSZ w Nysie
D104 77 4091650
Czwartek tz godz. 11.30 – 13.00
dr inż. Przemysław Malinowski
prof. PWSZ w Nysie
Dorobek naukowy i zawodowy
D117 77 4091661 Poniedz. tz godz. 13.00 - 14.30
ST. WYKŁADOWCY:
dr inż. Marek Wilimowski A212 77 4090854 Czwartek tz godz. 19.30 - 21.00
dr Ewa Smolka-Drewniak A202 77 4091157 Poniedz. tz:1-8, g.17.50 -19.30
Poniedz. od tz:9, g.14.30 -16.10
WYKŁADOWCY:
dr Małgorzata Przepióra - Kapusta D13
- Piątek zp godz. 15.30 - 16.00
lek. med. Jan Wierzchowiec D100 77 4091668 Piątek tz godz. 14.30 - 15.30
dr Mariusz Kamiński
Dorobek naukowy i zawodowy
F204 - Środa tz godz. 13.00 - 14.30
Studium Nauk Podstawowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK