Studium Nauk Podstawowych

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
PRACOWNICY pokój telefon
konsultacje
e-mail/www
Kierownik:
prof. dr hab. Stefan Szymura
A104 774091167 Środa tz godz. 8.20 - 9.40
doc. dr Tomasz Drewniak
Dorobek naukowy i zawodowy
R112 774484761 Poniedziałek tz godz. 11.20-12.50
PROFESOROWIE:
dr inż. Przemysław Malinowski
prof. PWSZ w Nysie
E2 774091661 Poniedziałek tz godz. 13.00-14.30
ST. WYKŁADOWCY:
dr inż. Marek Wilimowski A212 774090854 Piątek tz godz. 13.00 - 14 30
dr Ewa Smolka-Drewniak A202 774091157 Poniedziałek tp godz. 13.45-15.15
Poniedziałek tn godz. 13.45-14.40
Poniedziałek tn godz. 16.10-16.45
WYKŁADOWCY:
lek. med. Jan Wierzchowiec D100 774091668 Piątek tz godz. 14.30 - 15.30
dr Mariusz Kamiński
Dorobek naukowy i zawodowy
F204 774340832 Czwartek tz godz. 13.00 - 14.30
Studium Nauk Podstawowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK