Kontrast:

Studium Nauk Podstawowych

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
PRACOWNICY pokój telefon
konsultacje
e-mail/www
         
PROFESOR:
dr inż. Przemysław Malinowski
prof. PWSZ w Nysie
19 R 774484702 Poniedziałek tz
godz. 13.45 - 15.15
dr Tomasz Drewniak
prof. PWSZ w Nysie
Dorobek naukowy i zawodowy
R112 774484761 Poniedziałek tz
godz. 10.00 -11.30
ADIUNKCI:
dr Mariusz Kamiński 204 F 774340832 Środa tz
godz. 14.30 - 16.00
dr inż. Marek Wilimowski A212 774090854 Czwartek tz
godz. 16.20 - 17.50
dr Ewa Smolka-Drewniak A202 774091157 Wtorek tz
godz. 11.20 - 12.50
WYKŁADOWCA:
lek. med. Jan Wierzchowiec D100 774091668 Piątek tz
godz. 14.30 - 15.30
POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI:
prof. dr hab. Stefan Szymura Pełnił funkcję Kierownika Studium Nauk Podstawowych (2002-2006 i 2016-2019). Wybrany na stanowisko Rektora PWSZ w Nysie (2005-2006). Był także Dyrektorem Instytutu Zarządzania PWSZ w Nysie (2006-2016), Pełnomocnikiem Rektora ds. Awansów Zawodowych Nauczycieli Akademickich PWSZ w Nysie (2016-2019) i członkiem Senatu PWSZ w Nysie. Doskonały nauczyciel akademicki z ogromną wiedzą i kompetencjami organizacyjnymi, ceniony i lubiany w środowisku naukowym oraz wśród studentów, odszedł do wieczności 5 sierpnia 2019r.
Studium Nauk Podstawowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK