Studium Nauk Podstawowych

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
PRACOWNICY pokój telefon
konsultacje
e-mail/www
Kierownik:
prof. dr hab. Stefan Szymura
A104 774091167 środa tz godz. 8:30-9:40
doc. dr Tomasz Drewniak
Dorobek naukowy i zawodowy
R112 774484761 piątek tz godz. 11:10-13:00
PROFESOROWIE:
dr hab. n.med. Elżbieta Poniewierka
prof. PWSZ w Nysie
D104 774091650
czwartek tz godz. 10:30-11:20
niedziela zz godz. 12:00-12:30
dr inż. Przemysław Malinowski
prof. PWSZ w Nysie
Dorobek naukowy i zawodowy
D117 774091661 wtorek tz godz. 10:25-11:55
ST. WYKŁADOWCY:
dr inż. Marek Wilimowski A212 774090854 czwartek tz godz. 15:30-17:00
dr Ewa Smolka-Drewniak D118

A202

A202
774091157 poniedziałek tn
godz. 13:00-13:45
poniedziałek tn
godz. 15:35-16:20
wtorek tp godz. 9:40-11:10
WYKŁADOWCY:
dr Małgorzata Przepióra - Kapusta D205
środa tn godz. 14:30-15:00
piątek zj:3,5,7 godz. 15:40-16:10
lek. med. Jan Wierzchowiec D100 774091668 środa tz godz. 14:30-15:30
piątek zn godz. 14:30-15.30
dr Mariusz Kamiński
Dorobek naukowy i zawodowy
F204 774340832 wtorek tz godz. 14:40-16:10
ASYSTENCI I INSTRUKTORZY:
mgr Tomasz Grabowski D202
774091157 środa tz godz. 17:05-18:00
Studium Nauk Podstawowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK