Katalog prac dyplomowych PWSZ w NysieKatalog prac dyplomowych

Studium Nauk Podstawowych

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

PRACOWNICY pokój telefon
konsultacje
e-mail/www
Kierownik:
prof. dr hab. Stefan Szymura
A104 77 4091167 Wtorek tz godz. 8:30 - 9:30
Niedziela zz godz. 8:30 - 9:30
doc. dr Tomasz Drewniak
Dorobek naukowy i zawodowy
R112 77 4484761 Wtorek tz godz. 10:00 - 11:30
PROFESOROWIE:
dr hab. n.med. Elżbieta
Poniewierka prof. PWSZ w Nysie
D109  
Czwartek tz godz.12:00 - 13:00
prof. dr hab. Jacek Meira H13   Czwartek tz godz.15:25 - 16:10
dr inż. Przemysław Malinowski
prof. PWSZ w Nysie
Dorobek naukowy i zawodowy
D117 77 4091661 Wtorek tz godz. 11:20 - 12:50
dr hab. Wiesław Sikorski
prof. PWSZ w Nysie
D5   Poniedziałek. tz; 3,5,7
godz.11:10 - 12:10
Niedziela zj; 1,3,5
godz.16:30 - 17:00
ST. WYKŁADOWCY:
dr Ewa Smolka-Drewniak A202 77 4091157 Poniedziałek tz godz. 11:30 - 13:00
dr Małgorzata Korpała G21   Czwartek tz; 2,5,6,8,13,15,17
godz. 15:25 - 17:00
WYKŁADOWCY:
dr Małgorzata Przepióra - Kapusta G21
  Środa tz godz. 14:30 - 15:30
Piątek zp godz. 14:30 - 15:30
dr Dagmara Niedziela H9   Piątek tz godz. 18:45 - 20:15
lek. med. Jan Wierzchowiec D100 77 4091668 Czwartek tn godz. 14:30 - 15:30
Piątek zz godz. 15:00 - 15:30
dr Mariusz Kamiński
Dorobek naukowy i zawodowy
F104   19 czerwca, godz. 8.00, s. 207F
26 czerwca, godz. 8.00, s. 207F
8 września, godz. 9.30, s. 206F
Studium Nauk Podstawowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK