Regionalne Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie

Uczelnia Student Biuro Karier AIP

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii Innowacyjnych
PWSZ w Nysie


Budynek Cul. Obrońców Tobruku 5
48-300 Nysa

pokój
telefon / fax
e-mail
Dyrektor RCTWiTI
 dr inż. Piotr Chwastyk
101 77 4090871
RCTWiTI - Sekretariat
 mgr Anna Lisowska
 mgr Ewa Cegieła
101 tel./fax 77 4090870
Dział Przedsiębiorczości i Rozwoju Zawodowego
Kierownik

 mgr inż. Bartłomiej Kozak
104 77 4090874
fax 77 4090873
   Biuro Karier
   mgr Paulina Sołtys
103 77 4090872
   Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy
   mgr Kamila Krzesaj
   mgr Ilona Demichowicz
103 77 4090875
   Biuro Praktyk
   mgr Katarzyna Wąsowicz
105 77 4090876
   Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
   
105 77 4090875
Pracownia Badań Psychofizycznych 8 77 4090878  
Pracownia Wizualizacji 3 77 4090879  
Pracownia Wirtualizacji G203c 77 4090874  


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Inwestujemy w Twoją przyszłość

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Zobacz nasz profil na FACEBOOK