KontaktyAkademik, stypendia, zapomogiWsparcie studentów niepełnosprawnychE-DziekanatDziekanatyPlatforma edukacyjnanKlasa

Samorząd Studencki

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRACY DLA POLSKICH UCZNIÓW/STUDENTÓW W NIEMCZECH W OKRESIE WAKACJI – LATO 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu informuje, że w dniach 18.12.2017r. – 24.01.2018r.  w godz. 8.00 – 15.00 będzie przyjmował zapisy uczniów/studentów zainteresowanych podjęciem wakacyjnego zatrudnienia w Niemczech w siedzibie tut. Urzędu tj. Opole, ul. Oleska 127, I piętro, pok. 5.

Powyższy termin jest nieprzekraczalny.

Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w hotelarstwie, gastronomii, rolnictwie, sprzątaniu budynków jak również w niewielkim stopniu w przemyśle.
Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze.

O zatrudnienie wakacyjne mogą ubiegać się:

 • studenci szkół wyższych (w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na dzień 30.09.2018 będą posiadali status studenta),
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem liceów ogólnokształcących) w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2018.

Dodatkowo uczniowie/studenci deklarują :

 • znajomość języka niemieckiego;
 • deklarują gotowość do podjęcia pracy, przez co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji,
 • nie mogą mieć specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji (ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec – otrzymają odmowę).

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że partner niemiecki Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) w Bonn nie przedstawia konkretnej oferty pracy lecz jedynie przesyła formularze zgłoszeniowe, które po wypełnieniu przez studentów udostępniane są niemieckim pracodawcom.
Jednocześnie informujemy, że w tym roku nabór do pracy wakacyjnej w Niemczech nie został objęty limitem podań.

Komplet wymaganych dokumentów stanowią:

 • 2 egzemplarze podania "Bewerbung 2018",
 • 2 egzemplarze zaświadczenia o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" z pieczątką nagłówkową uczelni oraz imienną pieczątką osoby upoważnionej;
 • 1 egzemplarz oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą;
 • 1 egzemplarz oświadczenia zawierającego informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla uczniów/studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: Juni 2016”.

Uczniowie/studenci, którzy posiadają prawo jazdy winni do kompletu dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.

Dokumenty do pobrania w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Oleska 127,  I piętro, pok. 15 lub na stronie internetowej: http://wupopole.praca.gov.pl/

Poprawnie wypełnione i kompletne dokumenty należy składać:

 • osobiście w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu, Wydział Pośrednictwa Pracy i Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, ul. Oleska 127, I piętro, pok. 5
 • lub przesłać pocztą na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
ul. Głogowska 25c
45-315 Opole

Dokumenty niekompletne lub wypełnione w sposób niepoprawny zostaną odesłane do nadawcy.

Wykluczone z pośrednictwa pracy będą osoby, które:

 • złożą podania równocześnie w dwóch miejscach: w miejscu swojego zamieszkania i nauki,
 • mają życzenie co do lokalizacji miejsca pracy,
 • złożyły podania do WUP i dodatkowo ubiegają się o pracę wakacyjną bezpośrednio przez pracodawcę niemieckiego, lub złożyły podanie bezpośrednio w ZAV Bonn.

W przypadku wątpliwości informacji udziela się pod nr telefonu 77 44 16 712.


Kontakt bezpośredni:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Wydział Pośrednictwa Pracy i Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
ul. Oleska 127 (wejście od strony placu manewrowego, I piętro, pok. 5)
45-231 Opole
Tel. 77 44 16 712

Kontakt korespondencyjny:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
ul. Głogowska 25C
45-315 Opole

Załączniki:

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK