KontaktAktualności instytutoweAktualności uczelnianePrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - architektura

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Dyplomatorium w Instytucie Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie

W dniu 16.10.2017 r. w budynku przy ul. Obrońców Tobruku 5 w Nysie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów inżynierskich absolwentom Instytutu Architektury i Urbanistyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

Władze Uczelni reprezentował Prorektor ds. nauki i rozwoju dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie, który przywitał zebranych, pogratulował absolwentom IAiU ukończenia studiów oraz uzyskania solidnych fundamentów podczas studiów na naszej Uczelni, życzył pomyślności i sukcesów.

Absolwentów, gości i pracowników powitał Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Tomasz Malczyk, prof. PWSZ w Nysie. Pogratulował absolwentom bardzo dobrych wyników prac dyplomowych oraz zakończenia ważnego etapu zawodowego, jakim jest uzyskanie tytułu inżyniera architekta. Podziękował profesorom i wykładowcom, odniósł się do historii Instytutu i planów na przyszłość. Życzył absolwentom wszystkiego dobrego na drodze rozwoju zawodowego i osobistego.

Przedstawiciel absolwentów podziękował nauczycielom akademickim za trud, który włożyli w przekazanie wiedzy i przygotowanie do zawodu architekta. Uroczystość wzbogacili muzycznie studenci Instytutu Jazzu PWSZ w Nysie: Marcelina Konieczna (studentka II roku z klasy mgr Danuty Sendeckiej - wokal) oraz Piotr Jaroń (student I roku w klasie prof. Karola Ferfeckiego - akompaniament gitarowy).

Kolejnym, istotnym punktem niniejszego spotkania było uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów inżynierskich absolwentom Instytutu Architektury i Urbanistyki, którego dokonali: Dyrektor dr hab. inż. Tomasz Malczyk prof. PWSZ w Nysie, Prorektor ds. nauki i rozwoju dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie, Zastępca Dyrektora dr inż. arch. Konrad Dobrowolski, doc. PWSZ w Nysie.

Przy dynamicznej muzyce nastąpiło tradycyjne wyrzucanie w górę biretów, po czym nastał czas na pamiątkową fotografię. Przy kawie i herbacie kontynuowano nieformalne już świętowanie.

Ryszard Szymończyk

 Instytut Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK