KontaktAktualności instytutoweAktualności uczelnianePrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - architektura

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Prace studentów architektury inspiracją dla władz miasta

W związku z podjętymi przez Urząd Miejski Nysy staraniami dotyczącymi zakupu nieruchomości po rzeźni miejskiej w Nysie, w dniu 31.10.2017 r. doszło do spotkania Instytutu Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie z przedstawicielami nyskiego Urzędu Miejskiego. W rozmowach uczestniczyli Dyrektor IAiU prof. Tomasz Malczyk, Wicedyrektor IAiU doc. dr inż. arch Konrad Dobrowolski, Wiceburmistrz miasta Nysa Marek Rymarz i Architekt Miejski Roman Jabłoński. Spotkanie odbyło się w galerii Instytutu Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie oraz w jednym z atelier Uczelni.

Rozmowy dotyczyły kwestii przygotowania prezentacji dyplomowych prac studenckich, która miałaby pomóc przy dalszych rozmowach dotyczących nieruchomości po rzeźni pomiędzy interesariuszami. Zaprezentowane projekty swoją tematyką dotknęły zdegradowanej poindustrailnej przestrzeni miasta Nysa. W pracach poszukiwano możliwości rozwiązania problemów dotyczących ewentualnego ożywienia stale niszczejącej, od pożaru w 2012 roku, nieruchomości po rzeźni. Prezentacja dała możliwość wglądu w możliwości rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni na poziomie projektów koncepcyjnych.

Zaprezentowane 4 prace dotyczyły efektów zaangażowania w proces rewitalizacji osób studiujących w ramach Programu Podwójnych Dyplomów/ Double Diploma. Już od ponad dekady, środowiska naukowe IAiU PWSZ w Nysie i Uniwesytetu Branderburskiego w Cottbus odpowiadają w formie prac koncepcyjnych na najbardziej naglące potrzeby środowiska lokalnego. Promotorzy prac: Prof. ing. dipl. Markus Otto, dr inż arch. Grażyna Lasek i doc. dr inż. arch Konrad Dobrowolski starali się we współpracy z czworgiem studentów: Pamelą Derylak, Karoliną Hałas, Mateuszem Stefańskim i Krystianem Zowadą, zawrzeć w projektach odpowiedź na większość stawianych temu obiektowi wymogów, między innymi opierając się o warunki Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nysy, jak i wytyczne konserwatorskie płynące od Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Efektem tych prac były propozycje rewitalizacji obiektów po zdegradowanej nyskiej rzeźni na: Zespół pracowni i warsztatów dla młodzieży, Centrum aktywności gospodarczej, Szkołę językową i Inkubator przedsiębiorczości.

 Instytut Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK