KontaktAktualności instytutoweAktualności uczelnianePrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - ARCHITEKTURA

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

 

Trwają przygotowania do I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Technicznej Piękno w architekturze – tradycja i współczesność, planowana tematyka to

  • prezentacja rozumienia piękna w architekturze i urbanistyce w aspekcie historycznym oraz współczesnym, a także w powiązaniu z różnymi dyscyplinami naukowymi,
  • ujęcie piękna w architekturze i urbanistyce na tle wartości estetycznych, a także wartości użytkowych, symbolicznych, technicznych, emocjonalnych, społecznych,
  • prezentacja przykładowych rozwiązań projektowych i realizacji piękna w architekturze i urbanistyce,
  • metody i strategie poprawy ładu przestrzennego w otoczeniu człowieka sprzyjające realizacji przestrzeni publicznych wywołujących pozytywne odczucia estetyczne,
  • symbioza piękna zastanego z nowo kreowanym w architekturze i urbanistyce,
  • teoretyczne i praktyczne aspekty rozumienia piękna w architekturze i urbanistyce,
  • symbolika w architekturze i jej piękno,
  • piękno detalu, ornamentyki w architekturze,
  • problematyka piękna w architekturze i urbanistyce w ujęciu socjologicznym, filozoficznym, etc.

Zapraszamy do śledzenia informacji dotyczących konferencji.

 
Instytut Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK