KontaktWydarzeniaPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk o Zdrowiu
kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Festiwal "Bieguny Kultury" w Nowej Rudzie

PWSZ w Nysie była współorganizatorem Noworudzkich "Biegunów Kultury" - festiwalu nawiązującego do tradycji "Festiwalu Studentów Szkół Artystycznych" z lat 70. XX wieku. Festiwal trwał od 30 czerwca do 9 lipca 2017 r.

Studenci kierunków: dietetyka, psychofizyczne kształtowanie człowieka oraz kosmetologia (z Instytutu Nauk o Zdrowiu PWSZ w Nysie) przygotowali dla uczestników wiele atrakcyjnych warsztatów i pokazów. Mgr Ewa Szura oraz studentki: Sonia Dziergas, Marlena Budźko i Jagoda Kłębek poprowadziły zajęcia z jogi oraz trening jumping fitness. Mieszkańcy Nowej Rudy mogli poddać się analizie składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej, wykonanej przez dr inż. Martę Misiarz. Mgr Monika Podborączyńska, wraz ze studentkami: Justyną Wiertelak i Eweliną Wójcik, udzielały porad kosmetologicznych.

Studenckie Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej ,,COR'' z Instytutu Ratownictwa Medycznego PWSZ w Nysie przedstawiło pozorację wypadku samochodowego. Wypadki komunikacyjne są najczęściej podejmowanym tematem w pozoracjach tego typu. Tym razem osobami poszkodowanymi byli: ciężarna kobieta oraz ojciec dziecka (wiozący ją do szpitala). Oglądający pokaz mieszkańcy Nowej Rudy mieli możliwość zobaczyć poród poza szpitalem. Pokaz przygotowali członkowie SKNRM "COR": Ewa Duczkowska - ratownik medyczny, Kamil Saweczka - student III roku ratownictwa medycznego, Agnieszka Kubica - studentka III roku ratownictwa medycznego, Damian Wolanin - ratownik, medyczny, pielęgniarz, student II roku pielęgniarstwa II st. i Estera Karczewska - studentka II roku ratownictwa medycznego WSM w Kłodzku, przy wsparciu opiekuna SKNRM "COR" dr. Ireneusza Barzieja.

Finałem Festiwalu było widowisko pt. "Światło i dźwięk". Instytut Architektury i Urbanistyki zaprezentował 9 etiud mappingowych do utworów granych na żywo przez Instytut Jazzu. Każda z etiud miała inny charakter i wykorzystała inny sposób obrazowania: grafiki 2D, grafiki 3D, miksowany obraz 2D z podkładem filmowym oraz animowane ręczne rysunki o charakterze architektonicznym. "Dopasowaliśmy obraz do układu trójpoziomowego kamienicy rynkowej, która znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie sceny. Pokaz trwał ok. 40 minut, co jest najdłuższym mappingiem zrealizowanym pod logo PWSZ w Nysie. Wg opinii widzów był to jeden z najlepszych pokazów realizowanych w ostatnim czasie przez nasz Instytut" - podsumowuje mgr inż. Michał Kaczmarzyk z Instytutu Architektury i Urbanistyki, autor koncepcji mappingu. Ekipę IAiU stanowili absolwenci kierunku architektura: Piotr Janik, Jarosław Zwias oraz Alina Knobloch.

Autorem koncepcji muzycznej był mgr Roman Hudaszek z Instytutu Jazzu.

Mgr Mariusz Drożdżal z Instytutu Jazzu przygotował warsztaty muzyczne, w których udział wzięli studenci kierunku jazz i muzyka estradowa oraz wokaliści Chóru "Cantate Domino" z Nowej Rudy. Efektem warsztatów był wspólny koncert, będący częścią widowiska pt. "Światło i dźwięk". W koncercie wystąpili: Kinga Ostrowska - śpiew, Karolina Podobińska - instrumenty klawiszowe, Dawid Makowski - gitara basowa, Jan Wezner - perkusja, Piotr Jaroń - gitara, Sebastian Pachecki -trąbka i Dariusz Ignasiak - gitara.

fot. mgr inż. Michał Kaczmarzyk, Sonia Dziergas, Damian Wolanin.

 Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek Psychofizyczne kształtowanie człowieka © 2018   kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK