KontaktWydarzeniaPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk o Zdrowiu
kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
 PRACOWNICY pokój telefon konsultacje e-mail/www
Dyrektor Instytutu:
dr n. med. Wiesława Huńka - Żurawińska
D106   Poniedziałek 18.00-19.30
Z-ca Dyrektora - kierunek
Dietetyka:

dr inż. Ewa Malczyk
D106 774091661 Środa 13.00- 14.30
Z-ca Dyrektora - kierunek
Kosmetologia:

mgr Agnieszka Pulik
D106    
Z-ca Dyrektora - kierunek
Psychofizyczne kształtowanie człowieka:

mgr Ewa Szura
X104   Wtorek 11.55-12.40
Środa np. 8.45-9.30
PROFESOROWIE:
dr hab. n. med. Zbigniew Ciemniewski D104   Piątek 08.00- 9.30
dr hab. Alicja Głębocka
prof. PWSZ w Nysie
D107   Czwartek 15.25-16.25
dr hab. n. med. Elżbieta Grochowska- Niedworok prof. PWSZ w Nysie D104   Sobota 17.00- 18.30
dr hab. n. farm. Andrzej Jankowski,
prof. PWSZ w Nysie
D6   Wtorek 09.40-11.10
dr hab. n. med. Teresa Kokot
prof. PWSZ w Nysie
D6 774484756 Wtorek 12.00-13.00
dr hab. Paweł Kowalski
prof. PWSZ w Nysie
     
dr hab. n. farm. Marian Sosada,
prof. PWSZ w Nysie
D6 774091655 Poniedziałek 15.20- 16.50
dr hab. n. med. Antoni Węgiel
prof. PWSZ w Nysie
D118   Poniedziałek 13.00-14.30
dr hab. Iwona Wierzbicka-Damska
prof. PWSZ w Nysie
D6   Piątek 13.40-15.40
dr hab. inż. Joanna Wyka
prof. PWSZ w Nysie
D104 774355961 Piątek 12.00- 13.30
WYKŁADOWCY:
dr Marcin Błaszczyk D6 602 153 912 Wtorek 13.00- 14.30
dr n. med. Bogusław Bucki D104 774355961 Piątek 08.00- 09.30
dr n. med. Beata Całyniuk D6 774355961 Poniedziałek 09.00-10.25
dr Remigiusz Kubiak bud X   Czwartek 10.15- 11.45
dr inż. Marta Misiarz D9 774355961 Wtorek 09.40- 11.10
dr n. farm. Beata Pasker D124 774091655 Poniedziałek 15.25-16.20
dr n. farm. Magdalena Rogóż A2
A102
 
  Poniedział tz 7.30-8.00
Czwartek tp 07.30-08.00
oraz 12.50- 13.50
dr inż. Marzena
Zołoteńka-Synowiec
D113 774091652 Poniedziałek 10.25- 11.20
Środa 09.40- 10.25
ASYSTENCI I INSTRUKTORZY:
mgr Mirosława Grabas-Wyrwich R1 774484756 Poniedziałek 09.40- 11.20
mgr Tomasz Kaczmarski D6   Czwartek 10.00-.11.20
mgr Grzegorz Kulik D106
A1
  poniedziałek. tp 12.50-13.50
sobota zjazdowa 7.30-18.00
mgr Monika Podborączyńska R1 774484756 tnp:środa 10.30-11.15,
czwartek 14.30-15.15
Tydzień zwykły:
czwartek 10.30-11.15 i 17.50-18.35
mgr Jagoda Rydelek D104   Piątek 13.45- 15.30
mgr Agnieszka Stasieńko-Tłuczek R1 774484756 Środa 7.30-8.00/ 21-22
Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek Psychofizyczne kształtowanie człowieka © 2017   kontakt z webmasterem:
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK