KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego
- kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Zawodowcy z Nysy

Adrian Kołodziej, absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (2015 r.), podinspektor w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Nysie, miłośnik turystyki górskiej i krajoznawczej, pasjonat historii dawnego Księstwa Nyskiego oraz nyskich fortyfikacji, były sekretarz Studenckiego Koła Naukowego "BWN".

- Czy w czasie studiów był Pan zatrudniony w jakiejkolwiek formie?
W trakcie studiów nie byłem nigdzie zatrudniony. Po zakończeniu studiów dostałem się na staż do Urzędu Miejskiego w Nysie.

- Gdzie obecnie Pan pracuje i na jakim stanowisku? Na czym polega Pana praca?
Obecnie jestem zatrudniony na stanowisku podinspektora w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Nysie. Realizuję zadania z zakresu powszechnego obowiązku obrony m.in. organizacji kwalifikacji wojskowej w Gminie Nysa. Ponadto zajmuję się przygotowywaniem różnego rodzaju planów związanych z bezpieczeństwem mieszkańców Gminy Nysa.

- W jaki sposób dostał się Pan do tej pracy? Jak wyglądał proces rekrutacji, skąd się Pan dowiedział o ofercie pracy?
Po zakończonych studiach udało mi się dostać na staż do Urzędu Miejskiego w Nysie. Dzięki zdobytemu doświadczeniu w okresie studiów z działalności w Radzie Uczelnianej Samorządu Studenckiego oraz dwóch Studenckich Kołach Naukowych ("BWN" oraz "Studencki Patrol"), a także ciężkiej pracy i zaangażowaniu w trakcie stażu, po jego zakończeniu zostałem zatrudniony w ramach robót publicznych również w Urzędzie Miejskim w Nysie. Ponad roczna praca na stanowiskach pomocniczych pozwoliła mi zdobyć ogromne doświadczenie, które pozwoliło mi wygrać ogłoszony końcem 2016 roku konkurs na stanowisko podinspektora w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych. O konkursie dowiedziałem się szukając ofert pracy w internecie, gdyż w tym okresie byłem osobą bezrobotną.

- Jak Pan sądzi co zadecydowało o przyjęciu Pana do tej pracy?
Wiedza zdobyta w trakcie studiów oraz doświadczenie zdobyte w działalności w studenckich kołach naukowych, ale przede wszystkim ciężka praca i zaangażowanie w czasie stażu i robót publicznych.

- W jaki sposób rozwija Pan swoje kompetencje?
Obecnie jestem na etapie kończenia studiów niestacjonarnych II stopnia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku administracja. Ponadto planuję rozwijać swoje kompetencje w ramach przyszłych studiów podyplomowych.

- W jakim stopniu studia przygotowały Pana do wykonywanego zawodu? W jaki sposób Uczelnia pomogła Panu w ścieżce kariery?
Studia pozwoliły mi zdobyć wiedzę z tematyki bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego czy podstaw prawa, w tym prawa i postępowania administracyjnego, którą obecnie wykorzystuję w mojej pracy. Dodatkowo duży wpływ miało doświadczenie zdobyte w czasie studiów w pracy w Radzie Uczelnianej Samorządu Studenckiego oraz w studenckich kołach naukowych. W okresie studiów zorganizowałem razem z grupą przyjaciół m.in. finał WOŚP w Nysie w 2015 roku, obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w 2014 roku połączonego z koncertem znanego rapera Tadka Polkowskiego, wiele wykładów otwartych m.in. z Panem Rafałem Aleksandrem Ziemkiewiczem czy obecnym Posłem na Sejm RP Panem Jackiem Wilkiem. Ponadto dzięki mojej współpracy z Ligą Obrony Kraju (w której obecnie pełnię funkcję sekretarza Zarządu Rejonowego Stowarzyszenia LOK Nysa, a samo strzelectwo sportowe uprawiam od ponad 10 lat) udało się zorganizować dla studentów PWSZ w Nysie dwa kursy prowadzącego strzelanie oraz kurs sędziego strzelectwa sportowego, dzięki któremu duża grupa studentów mogła zdobyć nowe uprawnienia. W okresie studiów studenci mieli możliwość odbywania raz w tygodniu treningów strzeleckich na strzelnicy sportowej LOK w Nysie. Ta praca społeczna pozwoliła mi zdobyć ogromne doświadczenie, które pomogło mi i pomaga nadal na starcie kariery zawodowej.

- Co doradziłby Pan studentom swojego kierunku?
Aby studenci wykorzystali okres studiów na zdobycie specjalistycznej wiedzy i działalność społeczną w studenckich kołach naukowych czy Samorządzie Studenckim. Taka działalność pozwala zdobyć ogromne doświadczenie, które pomaga młodym ludziom na starcie swojej kariery zawodowej.

- Jakie są Pana plany zawodowe?
Swoją dalszą karierę zawodową wiążę z pracą w Urzędzie Miejskim w Nysie. Aczkolwiek jeśli w przyszłości pojawi się korzystniejsza oferta pracy na wyższych stopniach administracji na pewno ją rozważę.

- Jakie są Pana pasje/hobby/zainteresowania? Czym zajmuje się Pan w wolnym czasie?
Z zawodu jestem urzędnikiem, a z pasji turystą. Jestem miłośnikiem turystyki górskiej i krajoznawczej oraz pasjonatem historii dawnego Księstwa Nyskiego oraz nyskich fortyfikacji. W 2013 roku stworzyłem swojego bloga internetowego "Świat Gór - Czyli blog o górach" (www.swiat-gor.pl), który obecnie prowadzę razem z narzeczoną. Na blogu dzielimy się relacjami ze swoich podróży górskich i krajoznawczych. Łącznie - rocznie naszego bloga odwiedza blisko 10 tys. osób, co daje nam ogromną motywację do dalszego podróżowania i dzielenia się informacjami z innymi miłośnikami turystyki. Na blogu każdy znajdzie różnego rodzaju opisy wycieczek, zarówno po górach tych położonych blisko Nysy, jak np. Wysoki Jesionik, Góry Złote czy Góry Opawskie, jak i te dalsze pasma np. Karkonosze, Góry Izerskie, Tatry czy Beskidy. Turystykę górską uprawiam aktywnie od 10 lat, w tym czasie udało mi się zdobyć wiele szczytów zaliczanych do różnego rodzaju odznak turystycznych: Korona Gór Polski, Korona Sudetów czy Korona Kotliny Kłodzkiej. Jednak do takiego największego osiągnięcia w dziedzinie turystyki należy przejście w 2016 roku w cztery dni całego Głównego Szlaku Świętokrzyskiego liczącego 105 km. Ponadto dzięki uprawianiu turystyki górskiej i zdobywaniu odznak zostałem w 2016 Przodownikiem Turystyki Górskiej PTTK. Jest to tak zwany członek kadry programowej PTTK, którego zadaniem jest popularyzacja uprawiania turystyki górskiej. Od 2016 roku jestem aktywnym członkiem PTTK w Nysie, które w tym roku przekształciło się w Oddział PTTK Tryton w Nysie - w organizacji. Mam zaszczyt pełnić w tej organizacji funkcję sekretarza oddziału. W Oddziale PTTK Tryton organizujemy szereg różnego rodzaju wycieczek zarówno górskich, jak i krajoznawczych czy rowerowych, jest nas już blisko 200 osób zrzeszonych w oddziale, liczba ta stale rośnie. A grupa pasjonatów turystyki i historii miasta społecznie stara się organizować kolejne ciekawe wydarzenia w ramach idei "turystyka ma łączyć" oraz "w górach jest wszystko co kocham".
Do moich pasji należy przewodnictwo, obecnie jestem w trakcie kończenia kursu na Przewodnika Miejskiego PTTK po Nysie, a już jesienią ma ruszyć kurs Przewodnika Terenowego PTTK po Województwie Opolskim, w którym planuję wziąć udział. Moim marzeniem jest zdobycie uprawnień przewodnika górskiego sudeckiego do czego też będę dążył w przyszłości.

Serdecznie dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym!

 


Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK