Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nysie

Seminarium naukowe innowacyjny UTW

25 stycznia 2018 odbędzie się 6. edycja seminarium naukowego w ramach "Innowacyjnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku". Tematem przewodnim będzie wolontariat kompetencji, jako model sieciowej wspłópracy środowiskowej.

Uniwersytety Trzeciego Wieku działając,  poszukują nowych, twórczych i innowacyjnych rozwiązań możliwych do implementacji.

W seminarium udział wezmą Uniwersytety objęte patronatem przez PWSZ w Nysie. Do udziału zaproszone zostały także UTW z Opolszczyzny i podmioty chcące uruchomić taką działalność w przyszłości.

Seminarium rozpocznie się o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie, ul. Obrońców Tobruku 5.

dr inż. Piotr Bernat
Koordynator ds. współpracy z otoczeniem społecznym
PWSZ w Nysie

 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK