Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nysie

Kolejne UTW na mapie opolszczyzny

W Łambinowicach 15.02.2018 miało miejsce spotkanie założycielskie nowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie otworzył Pan Tomasz Karpiński, wójt Gminy Łambinowice, witając przybyłych gości i licznie zebranych mieszkańców Łambinowic. W spotkaniu udział wzięli Pan dr Piotr Bernat, Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z UTW i otoczeniem społecznym, reprezentujący PWSZ w Nysie i Pani Małgorzata Wiśniewska Prezes UTW Korfantów. Stronę gospodarzy reprezentowała także Pani Jolanta Mierzyńska dyrektor GOKSiR Łambinowice, która 25.01.2018 uczestniczyła w cyklicznie organizowanym przez PWSZ w Nysie seminarium naukowym, zatytułowanym innowacyjny UTW poświęconym wolontariatowi kompetencji (http://pwsz.nysa.pl/index.php?p=50,1183,0,0,91&ak=90,6742,0), zapoznając się z działalnością uniwersytetów współpracujących w ramach utworzonej przy Uczelni sieci UTW.

W takcie spotkania Pan dr P. Bernat przybliżył ideę UTW, główne założenia, cele, typy i możliwości finansowania oraz standardową ofertę programową i obszary działania UTW, także w kontekście współpracy wewnątrz, a szczególnie międzypokoleniowej dzieląc się z zebranymi doświadczeniem z dotychczasowej współpracy PWSZ w Nysie z UTW obrazując to jednocześnie licznymi przykładami. Z kolei Pani Małgorzata Wiśniewska omówiła funkcjonowanie UTW Korfantów. Następnie po ożywionej dyskusji obejmującej, tak zagadnienia merytoryczne, jak i organizacyjne zawiązała się grupa inicjatywna, której zadaniem będzie prowadzenie dalszych czynności. Ustalono także kolejne kroki i terminy. Mieszkańcom i Panu Wójtowi Gminy Łambinowice gratulujemy inicjatywy życząc sukcesów łambinowickiemu UTW.

Ważnym wydarzeniem 2017 roku, które miało miejsce w Nysie, był I kongres UTW Opolszczyzny (http://pwsz.nysa.pl/index.php?p=50,1183,0,0,91&ak=90,6401,0 ). W jego ramach doszło do spotkania środowiskowego seniorów skupionych wokół UTW. Także w ubiegłym roku do grona UTW objętych patronatem przez PWSZ w Nysie dołączyły kolejne dwa z Niemodlina i Złotego Stoku, ale współpracujemy też z UTW nieobjętymi patronatem, jak np. UTW Korfantów czy ze środowiskami które dopiero zamierzają powołać u siebie UTW, jak to ma miejsce w przypadku Łambinowic. Dalsze plany obejmują nie tylko kontynuację współpracy, ale też działania zmierzające do powołania kolejnych UTW. Być może już w wkrótce do grona UTW opolszczyzny dołączy kolejne środowisko seniorów, tym razem z Otmuchowa. 

 

dr inż. Piotr Bernat
Koordynator ds. współpracy z otoczeniem społecznym
PWSZ w Nysie

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK